KD hoppar nu på det högerradikala ”återvandringståget” och kräver återvandring av ”icke-integrerade”

Dagens huvudledare i DN varnar (och inte minst de moderata väljarna) för ett danskt scenario efter valet och ironiskt nog i samma nummer (d v s dagens DN) där KDU:s ordförande Christian Carlsson (och därmed även KD) nu ”hoppar på” det s k ”återvandringståget” genom att kräva återvandring av ”icke-integrerade”.
 
Det handlar då om det ”återvandringståg” som SD, AfS, MED och NMR just nu ”kör” i rasande fart genom att inför väljarna bjuda över varandra angående vilka och hur många (utomeuropéer) som ska återvandra och deporteras.
 
Carlsson pekar också (i sann högerradikal anda) ut den s k 68-vänstern och Palme som de ”skyldiga” på DN Debatt, d v s den i efterhand i högerradikala kretsar så famösa s k mångkulturella och s k kulturrelativistiska invandrings- och minoritetspolitiken som sjösattes mellan 1968-1977 och som hela den samlade svenska extremhögern (och allt större delar av den svenska borgerligheten) anser ha skapat dagens problem (d v s dagens ”problem” med utomeuropéerna, med miljonprogramsområdena, med ”andrageneration:arna”, med muslimerna o s v).
 
För övrigt härrör ”master narrative”-hypotesen att 68:orna och Palme ligger bakom den s k ”massinvandringen” och den s k mångkulturalismen (och även den s k identitetspolitiken – d v s en svensk variant på den västerländska extremhögerns ”master narrative”-hypotes att Frankfurt-skolan ligger bakom västvärldens s k förfall) från den högerradikala historikern Lars-Erik Hansen och dennes i högerradikala kretsar hyllade avhandling ”Jämlikhet och valfrihet: En studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt” från 2001:
 
 
”Det politiska livet i Sverige befinner sig i dag ungefär där Danmark befann sig för 10 – 15 år sedan. Men fortare än vi anar kan Sverige hamna där Danmark är nu. Det blir inte roligt för de två partier som fortfarande anser sig vara statsbärande, M och S.
 
Danmark står inför ett ”paradigmskifte” i ”utlänningspolitiken”. Repatriering blir målet, inte integration. Det nya förhållningssättet har konkretiserats i ett utkast till handlingsprogram som tagits fram av det nationalistiska Dansk Folkeparti och den borgerliga regering, dominerad av Venstre, som DF hellre dompterar än sitter i. Det riktar sig i första hand mot tusentals syriska flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd. Ett ”hemreseprogram” ska ersätta det nuvarande integrationsprogrammet, en flykting som avstår från rätten till familjeåterförening ska få en ersättning med 1 000 kronor per månad och familjemedlem. Och så vidare...”
 
(…)
 
”Också Sverigedemokraterna har offentliggjort sitt valmanifest. Det skedde på onsdagen. Liksom sin danska storasyster DF vill SD satsa på ”återvandring”. Jimmie Åkesson skulle tydligen också gärna lägga ner en och annan misshaglig radiokanal. Faktum är att han och hans parti vill en hel massa saker.
 
Enligt en färsk DN/Ipsos-mätning vill samtidigt en tredjedel av de moderata väjarna se SD i en regering. Vad tror de? Att Åkesson nöjer sig med glädjen att få hjälpa Ulf Kristersson till Rosenbad? Den barmhärtige nationalisten?
 
Troligare är att SD också i maktställning följer det danska exemplet. Kramar de andra stora partierna som apelsiner och dricker dem till frukost. Först det ena. Sedan också det andra. Varför skulle svenska maktpartier vara svårare att pressa än danska?”