Om Coudenhove-Kalergi-planen, Eurabien-planen, Soros-planen, ”lilla Saltsjöbadsavtalet” och andra högerradikala konspirationsteorier som ”förklarar” den utomeuropeiska ”massinvandringen” till Väst

Känns lite märkligt att ibland bli omnämnd tillsammans med den österrikisk-ungerske greven Richard von Coudenhove-Kalergi som i högerradikala kretsar anses vara ”hjärnan” bakom ”planen” på att ”ta in” utomeuropéerna till Europa för att ”rasblanda” upp den infödda majoritetseuropeiska befolkningen (greve Coudenhove-Kalergi var då ”halvasiat” och förespråkade just s k ”rasblandning” i en tid när rastänkandet kulminerade i västvärlden) samtidigt som att han i vänsterradikala kretsar anses vara ”hjärnan” bakom ”planen” på att skapa ett överstatligt och kolonialt enat Europa (d v s dagens EU).
38135190_10155808553590847_2589099963560493056_n.jpg
 
I svenska och västerländska högerradikala kretsar verkar i alla fall åtminstone tre olika konspirationsteorier florera för att kunna förklara den efterkrigstida och postkoloniala utomeuropeiska ”massinvandringen” till Väst för push-faktorer som fattigdom, diktaturer, korruption och klimatförändringar i ursprungsländerna i Latinamerika, Afrika och Asien verkar inte räcka för alltför många högerradikala eftersom den s k ”Tredje världens” s k ”människomassor” gärna betraktas som ”viljelösa får” och insektsliknande ”lågliv” som både saknar en egen vilja och ett utvecklat känsloliv:
 
Den klassiska teorin säger då att en habsburgsk ”enfant terrible-”greve ligger bakom den utomeuropeiska ”massinvandringen” från de gamla kolonierna (d v s den s k Coudenhove-Kalergi-planen) medan en nyare teori säger att Arabförbundet och EU ligger bakom den fr a muslimska ”massinvandringen” från den s k MENA-regionen (d v s Bat Ye’ors/Gisèle Littmans Eurabien-plan som är relativt populär i vissa SD-kretsar) och utöver dessa båda konspirationsteorier så finns naturligtvis också den antijudiska ”teorin” som säger att det är ”judarna” som ”tar in” utomeuropéerna för att förstöra Väst ”inifrån” och denna antisemitiska idé har på sistone också fått ett relativt starkt både statligt och folkligt stöd i Central- och Östeuropa i form av den s k Soros-planen (som då syftar på George Soros som bl a anses ha legat bakom det s k flyktingkrisåret 2015).
 
Den s k Coudenhove-Kalergi-planen, den s k Eurabien-planen och den s k Soros-planen kan självklart också kombineras tillsammans liksom tillsammans med ytterligare andra konspirationsteorier som försöker förklara och förstå varför den utomeuropeiska s k ”massinvandringen” ”egentligen” äger rum – d v s hur den ”egentligen” började, vem/vilka som ”egentligen” ”tjänar” på den och vad den ”egentligen” ”syftar till”.
 
Slutligen har de högerradikala svenskarna odlat sin egen hemmasnickrade konspirationsteori – d v s det s k ”lilla” eller ”nya” Saltsjöbadsavtalet – som bl a Bert Karlsson har hänvisat till och som säger att de svenska medierna ska ha träffats på Grand Hotel i Saltsjöbaden och där kommit överens om att ”mörka” och ”tysta ned” den utomeuropeiska ”massinvandringens” negativa sidor.