Svenska Dagbladet publicerar en intervju Ann Heberlein

SvD publicerar idag en lång intervju med forskaren, författaren och M-riksdagskandidaten Ann Heberlein som är skribent på Medborgerlig samling-anknutna Ledarsidorna (som numera hela 8% av de svenska mediekonsumenterna regelbundet läser och vilket intressant nog exakt motsvarar den procentandel som regelbundet läser SvD) och som handlar om dennes kommande bok ”Våldtäkt och kultur. En undersökning av relationen mellan invandring och sexualbrott” som behandlar problemkomplexet utomeuropeiska män, (grupp)våldtäkter, sexuella övergrepp och sexualbrott:
 
 
SvD har även publicerat en förklaring till varför tidningen idag väljer att trycka Sam Sundbergs intervju med Heberlein:
 
 
Själv påminner jag gärna om att mycket tyder på att det är de unga s k ”andragenerationstjejerna” med utomeuropeisk bakgrund och som bor och växer upp i miljonprogramsområdena som verkar vara den demografiska subgrupp som är allra mest drabbad av sexualbrott i landet och inte de unga majoritetssvenska flickorna och kvinnorna:
 
I Nationella trygghetsundersökningen uppger 1,7% av alla invånare i landet att de har utsatts för ett (eller flera) sexualbrott under året och vilket motsvarar kring 129 000 invånare och uppskattningsvis kring 487 000 övergreppshändelser/sexualbrott (och vilket är en ökning jämfört med tidigare år – mellan exempelvis 2005-14 uppgav ”endast” 1% av befolkningen att de hade utsatts för ett eller flera sexualbrott).
Allra mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor i åldrarna 16-24 år bland vilka 9% uppger att de har utsatts för ett sexualbrott. Den demografiska subgrupp som är allra mest utsatt för sexualbrott är dock utan konkurrens de s k ”andragenerationstjejerna”: Nästan tre gånger fler kvinnliga ”andrageneration:are” uppger att de har utsatts för (ett eller flera) sexualbrott jämfört med de majoritetssvenska kvinnorna. Detta innebär möjligen att uppemot 20% eller hela en femtedel av alla ”andragenerationstjejer” mellan 16-24 år har utsatts för ett (eller flera) sexualbrott.