När alliansen båda partiledare som också är adoptivföräldrar sviker sina löften

Inte ens familjen verkar vara särskilt helig längre att döma av alliansens nya utspel (OBS: möjligen ett s k lågvattenmärke och slag under bältet riktat mot två av landets 10 000-tals adoptivpappor med utrikes födda barn från den utomeuropeiska och postkoloniala världen): Landets kanske mest kända och åtminstone sannolikt mäktigaste adoptivföräldrar vilka båda har uttryckt en oro för sina utlandsadopterade (asiatiska) barns framtid i ett alltmer genomsegregerat och rasantagonistiskt Sverige väljer nu att närma sig SD trots sina tidigare löften till både sina barn och sina väljare.