Kamprads sista önskan om ”det sunda förnuftets återkomst” som just nu hyllas av politikerna ekar av dennes högerextrema bakgrund

Kamprads sista brev till eftervärlden som IKEA valde att offentliggöra igår efterlyser ”beslutskraft och enkelheten och det sunda förnuftets återkomst” och nu hyllas Kamprads sista önskan men det måste väl ändå vara fler än jag som associerar till något annat än enbart ”klurig” (och måhända snål) småländsk organisations- och ledarskapsteori eller fortsätter jag helt enkelt att svartmåla en av världens mest kända svenskar och en av världens rikaste människor (fram till sin död) genom att ens antyda att det också är ett budskap som inte bara handlar om företagande och entreprenörskap utan också om en viss typ av politisk inriktning som Kamprad själv stöttade och sympatiserade med i decennier (genom att bl a saluföra Per Engdahls böcker i IKEA-katalogen) och som numera återigen verkar locka och attrahera rejält många människor och även så i Sverige och inte minst i Småland (som idag är SD:s starkaste fäste – närmare 30% av alla småländska män sympatiserar då just nu med SD)?
 
2822e04b-b0ed-4496-88cf-7e5a4668718f.png
 
”Ett handskrivet brev från Ingvar Kamprad har hittats och delats med samtliga Ikeamedarbetare världen över. I brevet manar Kamprad till mer beslutskraft, och en återgång till sunt förnuft. En uppmaning som lovordas av både landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) och Centerledaren Annie Lööf.”