Intervju med Jerker Magnusson, en av Sverigedemokraternas ”grundande fäder”

Intervju med Jerker Magnusson, en av både Sverigedemokraternas, Sverigepartiets och Bevara Sverige svenskts (d v s i de båda sistnämnda fallen dagens SD:s direkta föregångare) grundare, som reflekterar över partiets bakgrund och historia nu när SD är på väg att bli landets största eller näst största parti:
 
 
Magnusson berättar bl a om att Bevara Sverige svenskt bildades på Södermalm i Stockholm i november 1979 (efter att ha ”tjuvstartat” med flygblad undertecknade ”Bevara Sverige svenskt” under sommaren 1979) av fyra personer vilka därmed alla kan sägas vara SD:s ”grundande fäder” (”founding fathers”) mot bakgrund av att samma personer också bildade SD den 6 februari i Solna respektive den 8 februari 1988 på Södermalm i Stockholm (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2018/02/06/sverigedemokraterna-extremhogern-ultima-thule-musik): Jerker Magnusson själv, Lars Hultén (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/09/03/lars-hulten-extremhogern), Leif Zeilon samt Sven Davidson.
 
Själva namnet ”Sverigedemokraterna” myntades f ö av den på sin tid ökände Malmönazisten Ulf Ranshede (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2015/02/06/sd-partinamn).
 
”När tidningarna skrev om BSS och SD under 1980-talet så handlade det ju mest om skinheads som slog sönder eller upploppen kring 30 november bland annat.
 
Om vi pratar om tiden -86, -87, så var det väldigt mycket skinheads som deltog i demonstrationer. De deltog väldigt mycket men dessa var oftast inte medlemmar i vare sig BSS eller Sverigepartiet. Men vi var ju beroende av dom!”
 
(…)
 
”Men band som Ultima Thule var öppna med att de stödde SD?
 
Ja, det var bröderna Hansen nere i Nyköping. Två av bröderna var med i Ultima Thule och den äldre brodern – han var med i BSS och var väldigt vital men han lämnade tidigt.
 
Ulf Ekberg var också med?
 
Haha, ja, det var han. Sen när han då slog igenom [Ace of Base, reds anm] så blev han försiktigare och började ta avstånd.”
 
(…)
 
”Känner du hopp för Sveriges framtid?
 
Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det. Klockan är ju inte längre fem i tolv – den är fem över tolv. Hur det ska gå till att lösas, det vet inte jag. Men det är klart, naturligtvis går det, men då fordrades det mycket, mycket hårda nypor.”