Sverige eller Sydkorea?

Den ständiga frågan som jag som utlandsadopterad alltid har fått både under uppväxten och i vuxenåren och främst från majoritetssvenskars sida (och säkerligen gäller det även en massa andra adopterade från Sydkorea) ställs nu slutligen på sin spets:
 
”Vilket lag skulle du heja på om Sverige och Sydkorea skullle mötas i en fotbollsmatch?” (min översättning: ”Ser du dig som svensk eller som korean?”)
 
Mitt standardsvar har då alltid varit ”jag vet inte riktigt” för att inte stöta mig med den som frågar (och i förlängningen gissar jag med majoritetsbefolkningen i landet) och jag tror att det fortfarande är det för svaret ”det skulle vara kul om båda vann” vilket jag nog egentligen tycker inom mig är ju inte särskilt realistiskt och framför allt inte ett svar som den som frågar nöjer sig med (men dock är det nog kanske ett rätt så svenskt ”kompromissvar” trots allt när jag väl tänker efter) men det måste ju ändå få vara ”tillåtet” att kunna heja på båda lagen samtidigt – d v s det måste få vara möjligt att vara svensk och samtidigt något mer än bara svensk på en och samma gång år 2018 och därtill utan att bli mindre svensk bara för det i majoritetsbefolkningens (och vice talmannens) ögon.
35476426_10155713097160847_6731529451638620160_n.jpg