Den svenska klasstrukturen uppdelad på inrikes och utrikes födda

Nya siffror om den svenska klasstrukturen uppdelade på inrikes och utrikes födda och hämtade från den socialdemokratiska tankesmedjan Katalys rapport ”Klasstrukturen i Sverige” och vilka bl a antagligen ”förklarar” varför LO:s lägre skikt (d v s ej facklärda arbetare, d v s de med de allra sämsta anställningsförhållandena och de allra lägsta lönerna) numera är så starkt präglat av utomeuropéer samt varför LO:s övre skikt (d v s facklärda arbetare, d v s de som har fasta heltidsanställningar och de som har de högsta arbetarlönerna) utgör SD:s kärnväljargrupp – bl a sympatiserar då 31,7% av alla förvärvsarbetande facklärda arbetarmän med SD jämfört med 29,8% som sympatiserar med SAP.

Namnlöst .jpg

Namnlöst.jpg