9% vill idag ta emot fler flyktingar och anhöriginvandrare jämfört med 25% 2015

”Svenskarna och deras hövdingar” är uppenbarligen fortfarande en relation som verkar vara rätt så ”tajt” även om det kanske inte alltid är svårt att säga om det är väljarna som följer politikerna eller vice versa:
 
Sedan 2015 års historiska omsvängning i migrationspolitiken har det s k svenska folket uppenbarligen svängt rejält i sin syn på invandringen och flyktingmottagandet och idag är det endast 9% som vill ta emot fler flyktingar och invandrare jämfört med 25% 2015 medan 55% vill ta emot färre flyktingar och invandrare jämfört med 29% 2015 och trots att Sverige idag tar emot många gånger färre flyktingar och invandrare jämfört med åren innan 2015.
 
Särskilt ökar oviljan att ta emot fler flyktingar och invandrare bland 65-pluss:arna vilka samtidigt intressant nog är den del av väljarkåren som både växer kraftigt och som i mindre utsträckning röstar på SD jämfört med unga och medelålders väljare.
 
 
”Migrationspolitiken delar Socialdemokraterna, men inte på det sätt som S-krisen har beskrivits hittills. Det största regeringspartiet har stramat åt migrationspolitiken och skärpt tonen i migrationsdebatten, och samtidigt rasat i opinionen. Många kritiker har sett den nya migrationspolitiken som en förklaring till väljarflykten. Sidoorganisationerna har protesterat och en riksdagsledamot har valt att lämna sitt uppdrag.
 
Men en ny undersökning om flyktingmottagandet, som SvD beställt av Sifo, visar att skärningspunkten inte går mellan de S-väljare som vill ta emot fler respektive färre flyktingar. Nästan 80 procent av de tillfrågade stöder regeringens åtstramning av migrationspolitiken.
 
Bland Socialdemokraternas väljare svarar bara 7 procent att de vill se ett större mottagande. Samtidigt säger 40 procent att de vill att Sverige tar emot färre flyktingar än i dag, och 37 procent att de vill ha kvar dagens nivåer, som alltså redan är rejält åtstramade. Skärningspunkten går alltså snarare mellan de som vill ha en stram, och de som vill ha en ännu stramare migrationspolitik, om du frågar väljarna.”
 
(…)
 
”Det mest flyktingvänliga partiet är nu Socialdemokraternas regeringskollega Miljöpartiet. Bland deras väljare svarar 39 procent att de vill ta emot fler som flyr till Sverige. Spritt över riksdagens alla partier har andelen väljare som vill att vi tar emot färre gått från 52 till 55 procent jämfört med för ett år sedan. Men den stora ökningen sker bland de äldre. Där har andelen som vill se färre flyktingar än vad vi tar emot i dag gått från 51 till 73 procent.”
Namnlöst 2.jpg
Namnlöst.jpg