När blev SD egentligen ”det nya arbetarpartiet?

Åtminstone just nu och tre månader innan valet i september verkar ingenting kunna hejda SD:s fortsatta tillväxt på bekostnad av SAP (d v s SD ”äter” och ”slukar” för närvarande 100 000-tals arbetar- och lägre medelklassväljare som tidigare röstade socialdemokratiskt) och nästan 30% av samtliga manliga väljare sympatiserar idag med partiet motsvarande långt mer än en tredjedel av alla vita män i landet och SD detroniserar dessutom även M och är därmed det näst största partiet i SVT/Novus undersökning.

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-novus-sd-nast-storsta-parti-nara-ga-om-s

När blev SD egentligen ett (så utpräglat) arbetarparti (d v s SD är verkligen ”det nya arbetarpartiet” till skillnad från vad M en gång i tiden sade sig ha blivit och inget annat parti är idag så proportionellt ”proletärt” och ”folkligt” och LO- och arbetarklassbaserat som just SD)?
 
När SD grundades 1988 och under 1990- och 2000-talens ”kampår” och i samband med SD:s ”långa marsch från gatorna till riksdagen” hittades representanter från alla samhällsklasser från disputerade och högutbildade till TCO-lägre medelklass och kroppsarbetare bland dess medlemmar när partiet fortfarande bara räknade några tusen medlemmar och när bara några ynka procent stödde SD.
 
Det var inte förrän 2011 som SCB för första gången ”registrerade” att SD hade uppnått över 5% inom LO-kollektivet (OBS: bland män) i sin fortfarande trovärdiga partisympatiundersökning. Efter 2011 har SD:s exponentiella ökning inom LO-kollektivet varit fullständigt formidabel samtidigt som inbrytningar har gjorts även inom TCO- och SACO-grupperna på senare år. Det var m a o någon gång mellan 2012-2014 när rasstereotypdebatterna pågick och under och efter det s k flyktingkrisåret 2015 som SD verkar ha börjat bli Sveriges nya arbetarparti.
 
stöd för SD bland LO-anslutna (OBS: bland män):
2011 5,9%
2012 9,5%
2013 11,3%
2014 13,7%
2015 20,3%
2016 24,3%
2018 28-29%?
 
stöd för SD bland TCO-anslutna (OBS: bland män):
2014 3,4%
2015 9%
2016 14,8%
2018 16-17%?
 
SD bland SACO-anslutna (OBS: bland män):
2015 5%
2016 6%
2018 8-9%?