30-35% av alla vita väljare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö skulle rösta på SD om det hade varit val idag

SD går nu tyvärr också kraftigt framåt i Stockholms län, d v s i Stor-Stockholm, och skulle där erhålla 16,2% om det hade varit val idag medan SAP endast skulle erhålla 21,3% och vilket dels tyder på att SD stjäl (arbetar- och lägre medelklass)röster från SAP även i huvudstadsregionen samt att SD nu och tyvärr möjligen en gång för alla har slagit igenom och etablerat sig även i Stockholmsregionen.
 
Även i Stor-Malmö och i Stor-Göteborg har SD på sistone ”peak:at” och ”slagit sig själv” med 17,6% respektive 19,6% trots att mellan 45-60% av samtliga invånare i landets tre storstadsregionerna numera har utländsk bakgrund (och framför allt och alltmer utomeuropeisk bakgrund) och vilket ”översatt” till ras innebär att minst 30-35% av alla vita väljare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö skulle rösta på SD om det hade varit val idag.
 
SD har dessutom numera även sitt allra starkaste fäste i Småland och på Öland och på Gotland (d v s Småland med öarna) och inte i Sydsverige och där partiet ligger på 22,7% enligt SCB:s partisympatiundersökning jämfört med 22,1% i Sydsverige och SD:s tredje största fäste efter Västsverige med Stor-Göteborg är numera Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län sammantaget (d v s Östra Mellansverige) med 19,5% och därefter följer Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län (d v s Norra Mellansverige) med 18,7%.