Dagens utfrågning av Sverige inför FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) i Genève

Idag öppnade professor Noureddinne Amir, ordförande för FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD), förhöret med Sverige som pågår i Genève mellan kl. 15-17 idag och mellan kl. 10-13 imorgon och som kan ses via denna länk antingen live eller efteråt: http://webtv.un.org/live-now/watch/95th-session-committee-on-elimination-of-racial-discrimination/5708683354001
Opening.jpg
 
Sveriges representant Per Olsson Fridh som leder den svenska delegationen presenterade den sittande rödgröna regeringens nationella plan mot rasism från 2016 och lovade att Sverige ska vara ett land som är fritt från rasism och diskriminering samt berättade bl a om att de olika minoriteternas organisationer erhåller mer bidrag idag än tidigare och introducerade Forums för levande historia verksamhet.
Per.jpg
 
Olsson Fridh berättade även om nybildade Delegationen mot segregation och försäkrade att Sverige aktivt bekämpar boendesegregationen i landets städer samt lovade även att samerna ska konsulteras bättre och mer i framtiden jämfört med hur det har sett ut fram tills nu.
 
Kut.jpg
CERD:s rapporteur för Sverige Dr. Gün Kut som även ansvarar för utfrågningen av Sverige undrade bl a varför Sverige saknar statistik om nästan samtliga diskrimineringsgrunder (d v s jämlikhetsdata) och varför Sverige har avskaffat rasbegreppet och undrade vidare bl a varför segregationen fortsätter att fördjupas, varför bara muslimer och inte nazister åtalas för terrorbrott samt varför nazister får så stort utrymme att vara aktiva just i Sverige.