Svenska Dagbladet om FN:s rasdiskrimineringskommittés (CERD) förhör med Sverige i Genève idag och imorgon

SvD skriver om FN:s rasdiskrimineringskommittés (CERD) förhör med Sverige i Genève idag mellan kl. 15-18 och imorgon torsdag mellan kl. 10-13 och som kan ses via denna länk: http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-treaty-bodies/committee-on-the-elimination-of-racial-discrimination
 
Den sittande röd-gröna regeringen som representeras av Per Olsson Fridh är världens första och hittills enda regering som har förklarat sig vara en både feministisk och antirasistisk regering och vad gäller antirasism har Sverige både högst svansföring och bäst renommé i världen. Olsson Fridh leder den största svenska regeringsdelegationen någonsin som har skickats ned för att möta FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering i Genève då Sveriges antirasistiska heder och ära nu står på spel och då hela 9 alternativrapporter från bl a samerna, afrosvenskarna och muslimerna har överlämnats till CERD i samband med denna utfrågningsomgång och vilket också det är rekord för Sveriges del:
 
 
”Klockan 15 på onsdagen ställer sig statssekreteraren på Kulturdepartementet, Olsson Fridh, framför FN:s rasdiskrimineringskommitté. Sverige ska under två dagar få kritik för hur vi behandlar samer och för att vi inte skrivit under ILO 169 – en av världens viktigaste bindande FN-konventioner för urfolk.”
 
(…)
 
”Kritiken mot Sverige har ökat med åren. FN:s rasdiskrimineringskommitté granskar Sverige vart femte år och vid senaste rapporttillfället 2013 skrev man att ”kommittén är oroad över /…/ att staten skjuter fram ratificering av ILO 169. Kommittén upprepar sin tidigare uppmaning till svenska staten att /…/ att ratificera ILO 169. ”
 
Efter fyra år, i februari 2017, svarade Sveriges regering på kritiken med att man ”fortsätter att jobba mot en ratificering av ILO 169 men att det till sist är en fråga för riksdagen att besluta.”
 
Men när regering hade chansen i riksdagen i april 2015 att rösta för en ratificering av ILO 169 valde både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att rösta nej.”
 
(…)
 
”– Det är en fråga om grundläggande principer om rättigheter till land och att ge samer inflytande. Där har vi lagstiftning som diskriminerar samer och kränker deras rättigheter. Det är ett av de allvarligaste människorättsproblem som Sverige har i dag. Och det sticker i ögonen när Sverige har så hög svansföring när det gäller mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter på andra håll i världen.”