Arbetslösheten bland utrikes födda per kommun

Drabbande interaktiv karta över hela riket som visar procentandelen arbetslösa utrikes och inrikes födda och de allra allra flesta utrikes födda som är arbetslösa är (proportionellt sett) utomeuropéer medan de allra allra flesta inrikes födda som är arbetslösa har (proportionellt sett) utomeuropeisk bakgrund. I inget annat västland i världen är då skillnaderna så här stora som i högkonjunkturens, arbetskraftsbristens och antirasismens superrika Sverige.
 
Tyvärr är procentsiffrorna dessutom än mer extrema för specifika utomeuropeiska grupper – bland t ex invånare med bakgrund i subsahariska Afrika och i den s k MENA-regionen så handlar det om än högre procent än de som anges ”rakt av” för utrikes födda:
 
arbetslöshet i Filipstad:
utrikes födda: 47,9% (denna siffra är då än högre bland de som har bakgrund i subsahariska Afrika och i den s k MENA-regionen)
inrikes födda: 5,2% (de flesta är då proportionellt sett ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund)
 
arbetslöshet i Härnösand:
utrikes födda: 44,3%
inrikes födda: 5,5%
 
arbetslöshet i Flen:
utrikes födda: 40,6%
inrikes födda: 6%
 
arbetslöshet i Hultsfred:
utrikes födda: 45,3%
inrikes födda: 3,9%
 
o s v o s v o s v