Idag för 70 år sedan inleddes Jeju-upproret som ledde till USA:s första antikommunistiska ”polisaktion” i ett Tredje världen-land

Idag för 70 år sedan (d v s den 3 april 1948) inleddes det uppror på den subtropiska ”paradisön” Jeju söder om dagens Sydkorea som resulterade i det första efterkrigstida massdödandet på Koreahalvön innan Koreakriget utbröt 1950 och som kan sägas ha varit något av det folkmordsliknande Koreakrigets generalrepetition. Det extremt blodiga nedkämpandet av upproret anses också utgöra och ”symbolisera” USA:s första antikommunistiska ”polisaktion” i ett Tredje världen-land, d v s nedslåendet av Jeju-upproret var den s k USA-imperialismens elddop och det var där och då som de ”counter insurgency”-metoder som senare under Kalla kriget kom att användas i ett stort antal länder i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika, Karibien och Oceanien utvecklades för att besegra ett socialistiskt inspirerat uppror.
 
Öborna reste sig i ett uppror den 3 april 1948 för att protestera mot den pro-amerikanska regim som USA hade installerat i södra delen av den före detta japanska kolonin och som bl a bestod av kollaboratörer som hade arbetat för och sympatiserat med det i Andra världskriget besegrade Japanska imperiet.
 
Upproret som hade föregåtts av en generalstrejk inleddes med att 11 av öns 24 polisstationer stormades och med att delar av ön i praktiken kom att bli självstyrande och upproret spred sig också till Yeosu och Suncheon i Södra Jeolla-provinsen på fastlandet.
29683716_10155550143310847_5761042658703424511_n.jpg
 
Amerikanska militära rådgivare, högerradikala paramilitära frivilligstyrkor och sydkoreansk polis och militär svarade med att invadera Jeju och fram tills maj 1949 krossades upproret i ett blodbad: 70% av Jeju-öns byar brändes ned, mellan 20-30 000 invånare dödades motsvarande kring 10-15% av den totala befolkningen och 40 000 Jeju-bor flydde till Japan (och fr a till Osaka där många av deras barn och efterkommande fortfarande bor och lever i Osakas Koreatown) och när det efterföljande Koreakriget bröt ut 1950 avrättades ytterligare 20 000 på ön och i Södra Jeolla-provinsen i s k preventivt syfte.
 
Sammanlagt uppskattas över en tredjedel av hela Jejus förkrigstida befolkning ha dödats, flytt eller försvunnit som ett resultat av det uppror som inleddes för 70 år sedan och fortfarande hittas massgravar runtomkring på ön (såsom på Jeju Citys internationella flygplats för några år sedan).