Uppsala universitet tar kampen för sin och för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) och dess ledare Mattias Gardells och Irene Molinas heder till nya höjder

Uppsala universitets rektor förvägrar mig nu ett rektorsbeslut rörande att inte få ut två Word-filer innehållande sakkunniga Diana Mulinaris och Mekonnen Tesfahuneys utlåtanden och rankningar och där det finns ett flertal ej raderade marginalanteckningar (en del seniorforskare är då uppenbarligen inte särskilt ”haj” på datorer, maskiner och teknik samtidigt som de så klart kan allt om sexism och rasism – för mer information se https://tobiashubinette.wordpress.com/2018/03/16/hogskolevarlden-uppsala-karlstad). I stället (pappers)postade Uppsala universitet mig pappersutskrifter på de utlåtanden och rankningar som jag redan har sett och erhållit sedan länge och som är de som ligger till grund för att Patricia Lorenzoni numera arbetar som forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) vid Uppsala universitet.
 
I utskrifterna finns dock gott om spår av marginalanteckningar men anteckningarna i sig har Uppsala universitet nogsamt sett till att de inte kom med i själva pappersutskrifterna (även Uppsala universitet har ju s k ”IT-grabbar” anställda hos sig som kan fixa sådant).
 
Genom att Uppsala universitets rektor förvägrar mig ett beslut (Karlstads universitets rektor gav mig i alla fall ett sådant beslut förra veckan och som undertecknades av rektorn, universitetsdirektören, chefsjuristen och Karlstads universitets studentkårs ordförande vilka alla står bakom det gemensamma beslutet att skydda både Tesfahuneys och universitetets heder) så kan jag inte överklaga till Kammarrätten och återigen är jag m a o fullständigt bortkollrad av alla de högintelligenta (och i många fall säkerligen även överintelligenta) forskarna och byråkraterna vid Uppsala universitet som gör allt som står i deras makt för att värja sig från alla (mina) anklagelser om jäv, nepotism och korruption och kämpa för både sin och Mattias Gardells och Irene Molinas (antirasistiska och feministiska) heder och ära.
29694629_10155547747180847_8039533647856894032_n.jpg
 
En kvalificerad gissning säger dock att de marginalanteckningar som t o m dekanen reagerade på men som jag då inte för se (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2018/03/16/hogskolevarlden-uppsala-karlstad) innehåller skrivningar som liknar de mejl som Mulinari och Tesfahuney utbytte i samband med rankningen och där de bl a skrev om vissa av de sökande som att de inte har gjort något för kampen och saken, d v s för antirasismen, antifascismen och feminismen.
29793363_10155547747185847_6468107085640844199_n.jpg
 
Lorenzonis politiska aktivism och blogg höjs även till skyarna i de bådas utlåtanden och andra forskare framhålls i mejlen för att de är afrosvenskar eller vänsterradikaler medan andra inklusive mig själv avförs med argument som att jag inte har ”reflekterat tillräckligt över sin subjektsposition” (och vilket ”översatt” innebär att jag som utlandsadopterad inte är en särskilt pålitlig, autentisk och genuin antifascist och antirasist då de adopterade alltid anses välja de vitas och vithetens och Västs och Sveriges sida) samt att jag inte tar tillräcklig hänsyn till ojämlikheter (och vilket ”översatt” innebär att jag inte är marxist).
29573242_10155547747195847_7891448272609120839_n.jpg