Gunnar Jervas har gått bort som tillhörde den första generationen intellektuella högerradikaler på 1990-talet som fördömde den utomeuropeiska ”massinvandringen” och stod nära dåvarande Ny demokrati

Docent Gunnar Jervas har gått bort, mångårig forskare vid FOA/FOI (Försvarets forskningsanstalt/Totalförsvarets forskningsinstitut) som på 1990-talet ingick i det som så här i efterhand kan sägas ha utgjort den första generationen högutbildade och intellektuella högerradikaler som fördömde den utomeuropeiska ”massinvandringen” och som stod nära dåvarande Ny demokrati och senare även SD.
Jervas.jpg
 
Jervas författade ett flertal artiklar och texter tillsammans med bl a afrikaforskaren och litteraturvetaren Ingrid Björkman vid Uppsala universitet, fil lic Jan Elfverson som var dåvarande Ny demokratis sakkunnige i flykting- och biståndsfrågor, docenten, historikern och latinamerikaforskaren Åke Wedin och tekn lic Eskil Block som också han arbetade vid FOA/FOI.
 
1993 gav svenska UD:s forskningsinstitut Utrikespolitiska institutet ut Jervas skrift ”Flyktingexplosionen – vår tids ödeskris” och 1995 gav den borgerliga tankesmedjan SNS (Studieförbundet näringsliv och samhälle) ut Jervas skrift ”Migrationsexplosionen” och i skrifterna liksom i flera debattartiklar varnade Jervas för att de utomeuropeiska invandrarna utgjorde ett ”hot mot ursprungsbefolkningens kulturella identitet”.
 
Jervas pläderade även för att Sverige borde börja praktisera ett strikt bruk av ett blodbaserat medborgarskapssystem för ”är man nöjd med den existerande befolkningssammansättningen, värnar man om sin nationella identitet och vill undvika etniska konflikter är släktskapsprincipen rimligen mest funktionell” menade han.
 
År 1995 skrev Jervas vidare i en debattartikel som anspelade på 1990-talets attentat mot flyktingförläggningar, nazistiska terrordåd och mord på homosexuella och icke-vita, våldsamma skinheadsubkultur och vit makt-musikvåg och dåvarande SD att: ”När invandringen nått en viss volym, och fortsätter att öka, kan emellertid alldeles normala människor börja uppleva inflödet av främmande människor som ett hot mot den inhemska befolkningens nationella identitet mm. Då brukar grogrunden också ha lagts för högerextrema partier, med invandringsfientlighet som främsta punkt på sitt program. När man nått dit är det lätt hänt att ytterligare tillströmning av invandrare leder till illegala våldsaktioner. Tyvärr tycks det förhålla sig så att sådana utbrott måste till innan dessa frågor tas upp på den politiska agendan av de etablerade partierna.”

En kommentar

  1. Pingback: Myt: Befolkningsexplosion? | Motargument