Greve Gustaf Douglas som både har en gedigen aristokratisk och högerradikal familjebakgrund fyller idag 80 år

Idag fyller en av Sveriges absolut rikaste och mest ”blåblodiga” adelsmän 80 år – greve Gustaf Douglas, ägare till Securitas och Assa Abloy, som är bosatt på Rydboholms slott där flera högerradikala möten en gång i tiden avhölls.
 
Greve Eric von Essen, mellankrigstidens och krigsårens herre på Rydboholms slott, värdade exempelvis i augusti 1934 för ett s k ”nationellt sommarting” som arrangerades av högerextrema Sveriges nationella förbund och som rapporterades ha varit ”storstilat” i partiorganet Nationell tidning. Eric von Essen var senare även medlem i fascistiska Svensk opposition och han var gift med friherrinnan Louise Tamm som bl a var medlem i pro-nazityska Svensk-tyska föreningen och det är deras dotter grevinnan Elisabeth von Essen som Gustaf Douglas är gift med.
 
Gustaf Douglas far greve Carl Douglas, herre till Stjärnorps slott, tillhörde också han högerextrema Sveriges nationella förbund och han var även en av finansiärerna av partiets dagstidning Dagsposten och dennes far general och greve Archibald Douglas var i sin tur en av initiativtagarna till ”överklassnazistiska” Nationalsocialistiska blocket.
 
En syster till Gustaf Douglas gifte sig f ö med hertig Max Emanuel av Bayern medan en annan syster gifte sig med den 11:e hertigen av Marlborough John Churchill (d v s Winston Churchills kusin) och till de nära släktingarna räknas även prins Joseph Wenzel av Liechtenstein.
 
Gustaf Douglas morfars far Philipp som var furste av Eulenburg var f ö gift med en svensk adelskvinna och bosatt i Stockholm på 1870-talet där han träffade den franske diplomaten greve Arthur de Gobineau, d v s författaren till den rasideologiska klassikern ”En essä om de mänskliga rasernas ojämlikhet”, och de båda blev nära vänner och ägnade sig tillsammans åt att beundra svenskarna och deras ”nobla” och ”rasrena” kroppar och utseenden och vilka de betraktade som (de ”ariska”) gudarna och gudinnorna på jorden.
 
Gobineau var inte bara besatt av germanerna och nordborna och utan propagerade även tidigt för ”gula faran” och efter Gobineaus död så spelade fursten av Eulenburg (d v s Gustaf Douglas morfars far) en viktig roll för att sprida Gobineaus rasideologiska och antisemitiska idéer inom den tysktalande världen. Det var exempelvis fursten av Eulenburg som fick kejsar Wilhelm II (som fursten var nära vän med) att senare masspopularisera begreppet ”gula faran” och det var också han som sammanförde 1800-talets andra stora rasideolog Houston Stewart Chamberlain (d v s Wagners svärson, som fursten också var nära vän med) med kejsaren.
Douglas.jpg