Ingvar Kamprad, världens rikaste högerextremist som stod fast vid sin ungdoms högerextrema politiska ideal in i det sista, har gått bort

Kamprad skrev 1942 in sig som medlem i Svensk socialistisk samling (SSS), d v s de s k lindholmsnazisterna, och dess ungdomsförbund Nordisk ungdom (NU) när han som 17-åring var elev vid Osby samskola och där han var politiskt aktiv och värvade medlemmar och prenumeranter samt passade på att karva in ett hakkors i skolbänken och när han på sin födelsedag uppvaktades av de andra eleverna på skolan ställde han sig upp i enskild ställning, höjde högerarmen till en s k segerhälsning och utropade ”Heil Hitler!”.
27459709_10155380710765847_4502112088967738710_n.jpg
 
Kamprad hade ingått i ett lokalt nazistiskt ”tonårsgäng” redan innan han blev partimedlem 1942 och han samlade också in ekonomiska bidrag till SSS och delade ut antisemitiska, rasideologiska och nazistiska broschyrer, pamfletter och flygblad med titlar som ”Bränn smutspressen som Bonnier ger ut på bål”. Kamprad verkade som den lokale NU-ledaren i Osby och erhöll den interna och hemliga NU-bulletinen ”Rätt” mellan 1942-44 och han var även prenumerant på lindholmsnazisternas huvudorgan ”Den svenske folksocialisten” samt erhöll också den nazistiska fackföreningsrörelsens tidskrift ”Facklig front”.
 
1942 gick Kamprad även med i fascistiska Svensk opposition, d v s efterkrigstidens Nysvenska rörelsen som leddes av Per Engdahl som kom att bli dennes nära vän under många decennier och som Kamprad kan ha haft kontakt med ända in på 1980- och 90-talen. Engdahl var exempelvis en av mycket få gäster på Kamprads bröllop som ägde rum 1950 och vid samma tid när IKEA redan var ett företag att räkna med skrev Kamprad personligen till Engdahl:
 
”Dessutom vill jag att du ska veta att jag är stolt över att tillhöra den nysvenska kretsen och inte alls gör någon hemlighet av detta bland de av mina anförvanter och vänner, som jag inte har affärer med.”
 
1943 grundade Kamprad IKEA med ett lån och med en grundplåt som Engdahl ordnade fram och med hjälp av högerextrema kontakter inom näringslivet vilka aktivt hjälpte Kamprad att etablera IKEA.
27331916_10155380709545847_3474575016563690355_n.jpg
Som elev vid Göteborgs Handelsinstitut där han studerade från och med 1943 var Kamprad aktiv i den högerextrema miljön i Göteborg och han gick runt i ridstövlar samt höll ett tal på ett högerextremt möte på Konstmuseets pampiga trappa vid Götaplatsen iförd paramilitär utstyrsel och med ett ridspö i handen som han slog mot stövlarna på ”preussiskt” vis.
 
Efter kriget fortsatte Kamprad att vara medlem i Nysvenska rörelsen som han blev en viktig finansiär för i takt med att IKEA blev ett storföretag. Även om IKEA tog alltmer tid av Kamprad så finansierade han inte bara Engdahls fascistiska rörelse utan deltog antagligen även på den s k Malmörörelsens grundandemöte i Malmö 1951 då resterna av de kontinentaleuropeiska nazistiska och fascistiska rörelserna återsamlades för att återuppbygga den paneuropeiska högerextrema rörelsen och flera av de partier som bildades därefter och i anslutning till den s k Malmörörelsen utgör grunden till flera av de högerextrema och högerpopulistiska partier som verkar så framgångsrikt idag.
 
Kamprad bidrog sannolikt med betydande ekonomiska medel för att återuppbygga den efter 1945 illa tilltygade nazistiska och fascistiska rörelsen runtom i Europa och värvade även medlemmar till Nysvenska rörelsen såsom pikant nog hans gamle lärare från Osby samskola samt deltog på flera av rörelsens stämmor och möten ända inpå 1950-talet. Kamprad ska även enligt uppgift ha deltagit i att smuggla SS-män över den svensk-norska gränsen i Värmland för vilket han tog betalt för.
27072482_10155380710870847_7103468093102146906_n
 
Kamprad var även ”medlem” i Otto Hallbergs högerextrema Stay Behind-nätverk som denne upprättade efter krigsslutet och som avslöjades 1953 och som organiserade merparten av landets SS-veteraner och högerextrema finlandsfrivilliga som hade överlevt kriget och återvänt hem till Sverige. Kamprad bidrog sannolikt med ekonomiska medel till det högerextrema Stay Behind-nätverket som fortsatte att verka in i modern tid under ledning av Åke J Ek som också han var en f d medlem i det nazistiska lindholmspartiet och en f d NU-ledare likt Kamprad själv.
 
Så sent som på 1980-talet hyllade Engdahl IKEA i Nysvenska rörelsens tidskrift ”Vägen framåt” och prisade Kamprad för dennes ledarstil och korporativistiska företagsmodell och så sent som 2011 hyllade Kamprad sin f d ledare och gamle vän Per Engdahl.