En av det tyska nazistpartiets första medlemmar var en svensk kvinna och vilket möjligen förklarar varför det första nazistpartiet utanför Tyskland grundades just i Sverige

Att världens första nationalsocialistiska parti utanför den tysktalande världen grundades i Sverige redan (den 12 augusti) 1924 (d v s Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet) är inte något nytt men att flera av Furugårdsbröderna som stod bakom partiet hade kontakt med den tyska ”originalrörelsen” redan fr o m tidigt 1920-tal har alltid varit en gåta för mig, d v s hur kunde det komma sig att ett antal svenskar (och värmlänningar) kunde komma i kontakt med ett litet bayerskt miniparti som ej räknade fler än några tusen medlemmar och som få kände till utanför Tysklands gränser redan kring 1920-21?

 
Igår hittade jag dock av en slump ”spåren” efter en svensk kvinna som var medlem i NSDAP redan kring 1920 då partiet fortfarande hette Deutsche Arbeiterpartei (DAP) och leddes av Anton Drexler (d v s innan A.H. tog över partiledarskapet och innan partiet erhöll namnet NSDAP) och som möjligen kan förklara detta.

 

Namnlöst.jpg

Det handlar om Sigrid Svanson/Swanson som levde mellan 1891-1981 och som bar yrkestiteln gymnastikdirektör och arbetade som massör i München efter Första världskriget (och vars dotter f ö fortfarande är i livet). Sigrid gifte sig med frikåristen Otto Fink som 1919 deltog i att slå ned den Bayerska rådsrepubliken och hon ska ha haft ett mycket lågt medlemsnummer (d v s hon var en av DAP/NSDAP:s allra första medlemmar tillsammans med bl a A.H. själv liksom bl a Rosenberg, Hess, Streicher och Strasser och hon sålde bl a biljetter när A.H. talade på ölhallarna i den bayerska huvudstaden) och en hypotes är väl att det kan ha varit Sigrid som var Furugårdsbrödernas kontaktperson i München och som därmed kan förklara varför det första svenska nazistpartiet tillkom så tidigt som 1924.

 

Namnlöst 2.jpg

F ö var påfallande många tyska nazister gifta med eller tillsammans med svenska kvinnor – kring 300 svenska kvinnor blev t ex ”registerade” av amerikanerna under kriget som fruar eller (i flera fall ”hemliga”) älskarinnor till prominenta tyska nazister.