Hanif Bali försöker både diskreditera afrofobirapporten och kritisera ras- och vithetsforskningen

Den moderate alt-right-flirtande riksdagsledamoten Hanif Bali gör vad han kan för att ”sänka” och diskreditera afrofobirapporten med uppbackning av sin jättelika SD-svans genom att hävda att högutbildade (subsahariska) afrikanska invandrare presterar sämre i matematik än ”arbetarsvenskarna” (d v s LO-kollektivets och socialgrupp 3:s kroppsarbetande majoritetssvenskar) och han vet mycket väl vilka rasstereotyper och rasfantasier om afrikaner (och IQ) som han ”triggar” och uppmuntrar hos sin entusiastiska SD-”fan base”.

26805101_10155347388565847_5190517364951152993_n.jpg

 
Bali hävdar även att min forskning som han kallar ”rashysteriska teorier” tar ifrån minoritetsinvånarna (och nog fr a utomeuropéerna) deras aktörskap och gör att andragenerationsungdomarna (och nog fr a utomeuropéerna) inte satsar på skolan och inte vill studera vidare.

26731350_10155349065555847_2076675203995795440_n.jpg

Denna hypotes är minst lika utbredd som retoriken ”den som sa’t han va’t” (d v s idén om att det är den som talar om ras som är rasist men så lågt sjunker ändå inte Bali som ju själv ser fysiskt-kroppsligt annorlunda ut och därmed vet att kroppen/utseendet ibland kan ha en viss betydelse) – d v s att forskning om ras inklusive om exempelvis rasstereotyper, rasord, rashierarkier och rasformationer gör att de som inte kan passera som vita mår sämre samt att samma forskning också för att det går sämre för de som inte kan passera som vita.