I år går Kina om USA som världens viktigaste ekonomi och därmed är Västs 250-åriga dominans och hegemoni som har gällt sedan ”the great divergence” nu över en gång för alla

DN:s Asienkorrespondent Torbjörn Petersson påminner om att i år så kommer Kina att med mer eller mindre all säkerhet gå om USA som världens största och viktigaste ekonomi och därmed kan Västs (världsekonomiska) dominans såsom den uppstod och växte fram under 1700-talets andra hälft snart sägas vara över och världen blir nu och framgent inte bara alltmer postkolonial utan alltmer icke-västerländsk (och naturligtvis även alltmer icke-vit) och kanske t o m även post-västerländsk – d v s från och med i år så kommer andra ekonomier, andra regioner, andra kulturer, andra religioner och andra civilisationer som inte är europeiska och västerländska (eller vita eller kristna) att betyda alltmer på planeten och för mänskligheten:
 
 
”Grafiken här nedan visar hur USA 1970 bidrog till världsekonomin med 21,2 procent, medan Kina, då mitt inne i den kaotiska kulturrevolutionen, endast medverkade till 4,1 procent. Förändringen började 1978 då Kina öppnade sig mot omvärlden och införde marknadsekonomiska reformer. Resultatet syntes nästan omedelbart på vissa platser inom landets gränser. På den globala scenen dröjde det till efter år 2000 innan det blev tydligt att Kina tog andelar av USA i den globala ekonomin. För två år sedan bidrog USA, enligt denna beräkning, med 16,7 procent, medan Kina gjorde det med 15,6 procent. Och 2018 är således året då den kinesiska andelen beräknas passera den amerikanska”
 
Kina (liksom Indien) dominerade antagligen världsekonomin en bit in på 1800-talet och hade gjort det under mycket lång tid tillsammans med övriga delar av Öst- och Sydostasien samt Väst- och Centralasien och delar av (norra och östra) Afrika men i och med den europeiska erövringen av de båda Amerika på 1500- och 1600-talen så började Europa att sakta men säkert utmana Öst (och Syd) till sin egen favör och någon gång mellan ca 1750-1800 så inträffade den s k ”the great divergence” som slutgiltigt (och för alltid, trodde nog många åtminstone fram tills alldeles nyligen) avgjorde Västs världsekonomiska dominans tack vare en kombination av den transatlantiska slavhandeln, industrialismen, högimperialismen och framväxten av det s k andra Brittiska imperiet (ca 1783-1965) och ända sedan 1910-talet och fram tills nu så har USA varit världens största ekonomi (och därmed också världens viktigaste och mäktigaste politiska och även kulturella makt på jorden) men från och med i år så kommer detta m a o inte att vara fallet längre, d v s den s k USA-imperialismens och den amerikanska kapitalismens sekellånga världshegemoni (som ju ersatte den brittiska dito) är över från och med i år och det är väl en historiens ironi att detta inträffar samtidigt som USA just nu styrs av en isolationistisk och (extrem)nationalistisk president som ju faktiskt vill påskynda den amerikanska reträtten från den övriga världen.