Om att lämna olika forskningsfält

Det verkar onekligen finnas ett visst periodiskt-temporalt mönster vad gäller alla mina (alltför många) akademiska konflikter genom åren, d v s det verkar uppenbarligen kunna ”rulla på” i kring 10-12 år innan det eskalerar och slutar i en så kallad ände med förskräckelse (i form av jag får sparken och blir utkastad ur fältet samt även blir polisanmäld och ”uthängd” mm), och hädanefter (d v s efter den 1 januari 2018) så är det nog bäst (och både för min egen del och för andras skull) att jag inte längre engagerar mig i ett visst och i ett specifikt forskningsfält såsom jag tidigare har gjort på ett nog kanske alltför intensivt, monomant och ”fanatiskt” sätt:
 
2001: Året då jag debuterade med min första akademiska publikation inom adoptions-, barn- och familjeforskningen.
2002: Året då jag debuterade med min första akademiska publikation inom korea-, asien- och områdesforskningen.
2005: Året då jag debuterade med min första akademiska publikation inom migrations-, minoritets- och rasismforskningen.
 
2012: Året då jag definitivt lämnade adoptions-, barn- och familjeforskningen bakom mig efter åratal av konflikter.
2014: Året då jag definitivt lämnade korea-, asien- och områdesforskningen bakom mig efter åratal av konflikter.
2017: Året då jag definitivt lämnade migrations-, minoritets- och rasismforskningen bakom mig efter åratal av konflikter.