Ett urval högerradikala ledamöter i Nobelkommittén och Svenska Akademien

Birgitta Almgren skriver idag om spelet bakom Nazi-Tysklands (och A.H.:s) förbud (från 1937) för tyska medborgare att ta emot Nobelpriset och lyfter bl a fram Nobelkommittéledamöterna och högerextremisterna Hans von Euler-Chelpin och Folke Henschen och eftersom det idag är Nobeldagen och eftersom ”festernas fest” Nobelbanketten går av stapeln ikväll så påminner jag gärna om ett urval av de ledamöter i både Nobelkommittén, Nobelstiftelsen och Svenska Akademien som genom åren har varit högerextremister, pro-nazister, fascister, rasideologer och antisemiter (och märkligt nog framstår Stol 6 som den mest ”högerradikala stolen” med Hedin, Selander och Sundman som dess f d innehavare men det är så klart bara en ren slump):
 
 
Nils Ahnlund
Tor Andrae
Sune Bergström
Gunnar Biörck
Fredrik Böök
Ulf von Euler
Hans von Euler-Chelpin
Per Hallström
Sven Hedin
Gunnar Hedrén
Verner von Heidenstam
Bengt Hesselman
Gösta Häggqvist
Alfred Pettersson
Sten Selander
Sigfrid Siwertz
Per Olof Sundman
 
Sedan påminner jag gärna särskilt om Jan Lindsten som valdes in i Nobelkommittén 1979 efter att samma år ha varnat för utlandsadoptionerna av barn (från de gamla kolonierna i Tredje världen) som såg annorlunda ut rent kroppsligen och för det ökande antalet blandäktenskap över de s k rasgränserna och det därigenom ökande antalet s k blandbarn som han menade kunde ge upphov till ”en helt ny genpool” vars konsekvenser (för de s k nordiskt vita majoritetssvenskarna som han indirekt menade bebodde de estetiskt mest perfekta och fulländade vita kropparna på jorden – d v s de vita svenskarna var helt enkelt både vackrast, renast och mest värdefulla av alla homo sapiens-kroppar i världen) skulle bli ”större än vad kärnkraften ens i ett katastrofläge skulle kunna åstadkomma”.
 
Nobelkommittéledamoten Lindsten menade helt enkelt att den tilltagande s k rasblandningen med s k mindervärdiga s k folkslag och s k raser som utlandsadoptionerna och blandrelationerna medförde och innebar och med s k blandbarn som följd på sikt skulle förstöra de vita svenskarnas kroppar och utseenden och samlade genpool och på en nivå som var värre än en kärnkraftsolycka eller kanske t o m ett kärnvapenkrig.