25% av alla unga vita män och uppemot 30% av alla vita arbetarmän sympatiserar med SD

SD skulle ha fått 14,8% om det hade varit val i november i år enligt SCB:s senaste partisympatiundersökning och partiet har förlorat flest väljare till M och S sedan toppnoteringen på 19,9% i november 2015 och under det s k flyktingkrisåret när partiet var på god väg att bli landets största parti.
 
Procentandel väljare som skulle ha röstat på SD om det hade varit val i november i år:
män 16,1%
svensk bakgrund 16,7%
 
Procentandel manliga väljare som skulle ha röstat på SD om det hade varit val i november i år:
18-29 år 19,9%
boende i Skåne & Blekinge 19,3%
boende i Värmland, Dalarna & Gävleborg 20%
ogifta 19,7%
gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivån 21,3%
boende i eget hem (villa & radhus) 17,2%
förvärvsarbetande 17%
facklärda arbetare 25,9%
företagare (inklusive lantbrukare) 22,6%
privatanställda arbetare 23,7%
LO-medlemmar 23,6%
 
Ovanstående procentandelar bör översatt till ras (och vithet) bl a innebära att över 25% av alla unga vita män just nu sympatiserar med SD liksom 30% av alla vita arbetarmän.