Dags att registrera poster i DiVA

Framåt slutet av året uppmanas alla vi som arbetar som lärare och forskare vid en svensk högskola och vid ett svenskt forskningsinstitut att registrera det gångna årets poster i det digitala vetenskapliga arkivet som förkortas DiVA och varje år måste en bestämma sig för vilka poster som är relevanta att ”knappa in” i landets akademiska databas då detta är en tidsödande historia och kräver en viss urvalsprocess. I år har jag själv i varje fall (och hittills, d v s fram tills dags dato) fått ihop följande poster och antagligen kommer jag att registrera och ”knappa in” kring ett dussintal av dessa och vilket känns som en rimlig ”årsoutput” (och just nu har jag kring 200 registrerade DiVA-poster utspridda på ett flertal högskolors olika DiVA-deldatabaser då jag vid det här laget har hunnit med att ha arbetat vid ett flertal högskolor och institut):
 
rapporter: 1
antologier: 1
antologikapitel: 6
årsbokskapitel: 1
tidskriftsartiklar: 4
tidningsartiklar: 4
internetartiklar: 21
konferenspapers: 8
offentliga föreläsningar: 26