Nya siffror om miljonprogramsområdena och utomeuropéerna

I skuggan av #metoo har nya siffror nyligen publicerats om landets s k utsatta områden, om landets s k utomeuropéer och om landets s k förorter – ett urval siffror som måste betraktas som rena rama katastrofsiffrorna samtidigt som Sverige befinner sig i en högkonjunktur utan dess like och är ett av världens 3-5 rikaste länder och samtidigt som merparten av alla majoritetssvenskar bara blir allt rikare och rikare och samtidigt som det råder full sysselsättning bland majoritetssvenskarna som i stort sett jobbar ihjäl sig just nu (inklusive de majoritetssvenska ungdomarna och de majoritetssvenska pensionärerna) och samtidigt som kompetensförsörjningsbristen och arbetskraftsbristen börjar närma sig en nationell kris och samtidigt som behovet av att ”massimportera” 100 000-tals invandrare för att fylla vakanserna och de lediga jobben blir allt större:
 
75% av alla barn som är hemlösa i Göteborg har någon form av utomeuropeisk bakgrund (och vilket betyder att den överväldigande majoriteten av alla hemlösa vuxna numera har någon form av utomeuropeisk bakgrund och sannolikt gäller det i hela riket).
1990 skilde det hela 40% i disponibel inkomst mellan miljonprogramsområdena i Göteborg och de rikaste innerstads- och villaområdena men idag handlar det om en skillnad på uppemot 300%.
I miljonprogramsområdena i Göteborg lever över hälften av alla barnhushåll idag i (risk för) fattigdom men i de resursstarka områdena har i stort sett samtliga barnhushåll en hög eller t o m en mycket hög ekonomisk-materiell standard.
I miljonprogramsområdena i Göteborg är kring 20% extremt trångbodda medan 1,1% av invånarna i de resursstarka områdena är det. Men gäller det afrosvenskar eller svenska latinos/as?
 
I de resursstarka områdena i Göteborg är 2–3% ensamma och socialt isolerade jämfört med 20-22% av invånarna i miljonprogramsområdena.
40% av barnen och ungdomarna i de s k utsatta områdena lämnar grundskolan med icke-godkända betyg och utan gymnasiebehörighet
 
30% av samtliga barnhushåll i Vivalla i Örebro erhåller underhållsstöd (och vilket tyder på att skilsmässofrekvensen är hög bland utomeuropéerna)
 
26% av alla invånare i Rinkeby/Tensta i Stockholm har en c/o-adress
 
54% av alla invånare i Hammarkullen i Göteborg är nolltaxerare (och hela 70% i Vivalla i Örebro – OBS: de är då högst sannolikt inte s k rentierer som många majoritetssvenska nolltaxerare är)
 
24% av alla invånare i Rosengård i Malmö erhåller bostadsbidrag
 
15% av alla invånare i Araby i Växjö erhåller arbetsmarknadsstöd
 
56% av alla invånare i Hallunda/Norsborg i Botkyrka har en årsarbetsinkomst som understiger 100 000 kr (OBS: innan skatt)
 
32% av alla invånare i Husby i Stockholm saknar helt en arbetsinkomst
 
o s v o s v o s v
 
Den fortfarande sittande feministiska och antirasistiska rödgröna regeringen har nu avsatt ytterligare 10-tals miljarder för att försöka lyfta de s k förorterna och utomeuropéerna under de kommande åren när lågkonjunkturen förväntas slå till och när situationen för de s k förorterna och för landets utomeuropéer kommer att bli (om möjligt) ”sju resor värre”:
 
 
Det ska också påminnas om att genomsnittsåldern bland landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund är extremt låg (kring 30-35 år) medan medelåldern bland majoritetssvenskarna och bland landets invånare med nordisk och europeisk bakgrund är rejält hög (över 50 år) och i de s k utsatta områdena är idag mellan 25-35% av samtliga invånare 0-18 år gamla, d v s över en fjärdedel av alla invånare i de s k förorterna är barn och ungdomar.
 
Ingen vet idag hur landets 100 000-tals invånare och utomeuropéer i de s k förorterna vilka sammantaget utgör en försvarlig proportion av hela totalbefolkningen egentligen överlever och hur de egentligen klarar sig mot bakgrund av ovanstående extrema fattigdomsnivåer men det är ett faktum att ekvationen inte går ihop på något sätt inför den närmaste framtiden: Den enda grupp som kan ”axla” den s k försörjningsbördan för landets snabbt växande antal majoritetssvenska pensionärer (OBS: extremt få utomeuropéer har ännu hunnit gå i pension) är utomeuropéerna – d v s de är Sveriges s k reservarbetskraft då utomeuropéerna idag utgör en betydande och växande andel av samtliga invånare i s k arbetsför ålder (snart utgör utomeuropéerna uppemot 25% av alla invånare mellan 16-64 år) samtidigt som under 50% av dem förvärvsarbetar.