Svenska frivilligkompaniets siste överlevande intervjuas i dagens DN

DN intervjuar idag på Finlands 100-årsdag en f d svensk krigsfrivillig från Finska fortsättningskriget (1942-44) när Finland de facto blev en del av axelmakterna och bl a skaffade sig en legation i Mussolinis Salò-republik (Repubblica Sociale Italiana) samt erkände Japanska imperiets bosättarstat Manchukuo.
 
 
Den som intervjuas är Jan Kjellberg eller Jan-Erik ”Högis” Högberg som var en av de 400 svenskar som stred i Svenska frivilligkompaniet (SFK) vid Svirfronten i Karelen och varav en majoritet var högerextremister tillhörande bl a Sveriges nationella förbund, Svensk socialistisk samling, Svenska socialistiska partiet och Svensk opposition. SFK:s samtliga (kompani)chefer Rickard Nilsson, Stig Mauritz Möllersvärd och Axel Hård af Segerstad var t ex mer eller mindre åt det högerradikala hållet. Vår nuvarande kungs far den pro-nazityske arvprinsen Gustaf Adolf avlade f ö ett celebert besök hos de svenska krigsfrivilliga högerextremisterna i Finland och den pro-nazityske Hans Åkerhielm var de svenska krigsfrivilligas fältpastor, d v s den person som sedermera som överhovpredikant kom att viga kungen och drottningen och döpa kungabarnen samt begrava 100-tals svenska finlandsfrivilliga och SS-frivilliga innan han själv gick bort för några år sedan.
 
Kjellberg är den siste av de krigsfrivilliga svenskarna i SFK som fortfarande är i livet och som stred mot Sovjet-Ryssland under Andra världskriget (två svenska f d SS-soldater är dessutom fortfarande vid liv vilka också stred mot Sovjet-Ryssland i SS-divisionerna Wiking och Nordland 1942-43).
 
Kjellberg var dock aldrig organiserad nazist men efter kriget gick Kjellberg möjligen med i Klara-Lidingö FBU-förening som leddes av nazisten Åke J Ek (också han f d krigsfrivillig i SFK) och som samlade kring 200 svenska f d finlandsfrivilliga och SS-frivilliga krigsveteraner som hade överlevt Östfronten och återvänt hem till Sverige efter kriget liksom ett flertal baltiska f d SS-frivilliga och f d kontinentaleuropeiska högerextremister som hade ankommit till Sverige som flyktingar vid krigsslutet och vilka tillsammans kom att utgöra stommen av den högerextrema Stay Behind-rörelsen mellan 1950-talet och 1990-talet tillsammans med medlemmarna i Nordiska krigs- och FN-veteranförbundet som Ek också ledde och som organiserade de högerextrema svenska FN-soldaterna och övriga krigsfrivilliga högerradikala svenskar som hade deltagit i olika krig och konflikter under Kalla kriget.
 
Utöver Ek hittades bl a följande medlemmar i Klara-Lidingö FBU-förening som då i praktiken utgjorde det högerextrema Stay Behind-nätverket som var aktivt ända fram till Eks död 2011 (och som jag själv f ö råkade ut för och drabbades av):
John Horseholm
Lennart Hurtig
Axel Hård af Segerstad
Steen Händig
Lennart Hörnfeldt
Sami Kawas
Rolf Kléen
Claes Livijn
Mita Marinkovic
Horst Montgomery
Anders Netterberg
Bror Niper
Ricardo Rocha
Filip Rytterås
Tönis Saareste
Karl-Johan Sandels
Arne Sannergren
Mascoll Silfverstolpe
Carl-Erik Svensson
Bengt Thåström
Harald Tibblin
Lennart Törnqvist
Erik Wallin
Kurt Weingarten
Yilmaz Yildhizan
Walter Öhrn
Werner Öhrn