Även Olof Palmes rådgivare och talskrivare Caleb J. Anderson hade ett högerextremt förflutet

Att Olof Palmes mor var svensk ledare för det tyska nazistiska kvinnoförbundet (d v s Elisabeth von Knieriem som var ledare för alla organiserade kvinnliga nazister i Sverige som hade någon form av tyskt påbrå innan och under kriget) liksom att Palmes morbror August von Knieriem var en av de åtalade i Nürnbergrättegångarna i egenskap av att ha varit en av dem som ansågs ha varit ansvarig för att ha tillverkat och tillhandahållit den giftgas som hade brukats för att likvidera miljontals människor och att det fanns rätt så gott om gamla högerextremister vid Palmes sida (d v s i SAP) såsom Ragnar Edenman och Gunnar Lange har ju varit känt sedan länge men även Olof Palmes rådgivare och talskrivare den antiamerikanska och antikoloniala vänstersossen, antirasisten, antifascisten och antiimperialisten Caleb J. Anderson hade också han ett högerextremt förflutet: Under krigsåren var Anderson knuten till pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland och dess tidskrift Sverige-Tyskland (och fr a under Lundaprofessor Hugo Odebergs redaktörskap) och översatte bl a dikter från tyska till svenska.
241419693_0c2476f9-97f3-435c-a3f9-7796bd94e58e.jpg
 
Och Palmes berömda jultal från 1972 som ledde till diplomatiska förvecklingar med USA kan väl antagligen förstås på flera sätt mot bakgrund av ovanstående:
 
”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr. Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk.
 
Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.”

24176835_10155240497040847_6508812164662081958_n.jpg