Ungdomar och unga vuxna i Centraleuropa blir alltmer negativt inställda till invandring och minoriteter

Tyska Bertelsmann-stiftelsen har nyligen publicerat en rapport som undersöker åsikter, attityder och värderingar hos ungdomar och unga vuxna (15-24 år) i Centraleuropa med fokus på de s k Visegrád-länderna (och i praktiken de länder som en gång i tiden ingick i Österrike-Ungern) och med fokus på deras syn på invandring och minoriteter (Österrike, Ungern, Slovakien, Polen, Tjeckien och Tyskland) och som visar att förutom de tyska ungdomarna och unga vuxna så är det de unga i dessa länder som antagligen hyser de hårdaste och mest negativa (och nog också aggressiva) attityderna till invandring och minoriteter (och fr a till utomeuropéer) i hela Europa (och sannolikt bredvid ungdomarna och de unga vuxna i Balkanländerna samt i baltländerna):
 
Endast 24% av deltagarna i studien anser att invandrarna bidrar till deras länders ekonomier (i Slovakien endast 13%) medan 53% ser dem som ett hot (i Ungern hela 70%) och 59% som en börda (i Tjeckien hela 70%) och endast 40% anser att deras länder ska ta emot invandrare och flyktingar (i Polen endast 25%).
 
Mot bakgrund av att Centraleuropa (och inkluderande Sydtyskland) åtminstone tidigare i Europas närhistoria alltid har varit först med det mesta som rör högerpopulism och högerextremism (och även då var det de unga centraleuropéerna som gick i bräschen och var ”avantgarde”) – där uppstod de första antisemitiska partierna och ledarna, där uppstod de första rasideologiska rörelserna och idéerna (d v s den s k Völkische-rörelsen, ariosofin och pangermanismen) och där uppstod sist men inte minst nationalsocialismen – så bådar detta inte särskilt gott inför framtiden.