Andelen folkvalda politiker som är utrikes födda fortsätter att vara låg

SCB har idag publicerat en ny rapport som bl a handlar om de utrikes föddas andel och representation bland de folkvalda politikerna i landet.
 
andel utrikes födda bland de valda ledamöterna (samt andel röstberättigade utrikesfödda) efter 2014 års val i :
riksdagen 8,3% (12%)
landstingen 8,3% (17%)
kommunerna 7,7/% (17%)
Namnlöst.jpg
 
De allra flesta av de valda ledamöterna är födda i ett nordiskt land eller i ett europeiskt land medan de som är födda utanför Europa är kraftigt underrepresenterade.
 
Vidare konstaterar SCB att de utrikes födda är underrepresenterade bland förstanamnen på kandidatlistorna samt på valbar plats överhuvudtaget och de är även underrepresenterade bland de som väljs in genom personröster liksom bland de som åternomineras och återväljs och på ordförandeposter och i kommunstyrelsen. De utrikes födda är omvänt överrepresenterade bland de nyrekryterade politikerna.
 
Svenska politiker som är utrikes födda är med andra ord utöver att vara underrepresenterade i sig (och de allra flesta har då nordisk och europeisk bakgrund) sällan placerade som förstanamn eller på valbar plats på kandidatlistorna, sällan invalda på personröster, sällan åternominerade och återvalda och oftast nyrekryterade (d v s de är m a o tyvärr oftast inte så erfarna utan de utrikes födda politikerna ”kommer och går” s a s – det tyder i varje fall SCB:s siffror på) och de innehar sällan de tyngre posterna och maktpositionerna vare sig inom riks-, landstings- eller kommunpolitiken.