En s k ”överklassnazist” som likt Anders Carlberg stöttade dåtidens ungdomssubkultur sade sig ha ”upptäckt” Janne ”Loffe” Carlsson och uppmuntrat denne under de första åren av ”Loffes” karriär

Den som åtminstone enligt egen utsago (d v s det hävdade han själv innan han gick bort för några år sedan och jag har ingen anledning att tro att han ljög och ”skrävlade” om det) både ”upptäckte” och uppmuntrade och stöttade Janne ”Loffe” Carlsson som skådespelare och även som musiker under de första åren i dennes karriär på 1950-talet var friherre och f d SS-Unterscharführer Richard af Ström, en s k ”överklassnazist” från Östermalm som bl a hade arbetat som motorcykelordonnans vid SS-Hauptamt i Berlin i krigets slutskede, som arbetade tätt tillsammans med och stöttade de på sin tid både fruktade och föraktade s k “skinnknuttarna” eller ”knuttarna” i Stockholm (d v s en av dåtidens stora ungdomssubkulturer bland arbetarungdomen – idag benämns de som bikers) i början på 1950-talet i egenskap av att vara bilskollärare samt utbildare och kurschef i Frivilliga Motorcykelkåren.
 
 
Friherre af Ström höll bl a motorkurser för ”knuttarna” och startade en ”knuttelokal” och ett café tillsammans med Edith “Raggarmorsan” Jönsson och just Janne “Loffe” Carlsson i Nybohov som kom att bli knutpunkten för ”knuttarna” och den begynnande bikersubkulturen i Stor-Stockholm i början på 1950-talet. Janne “Loffe” Carlsson och de svenska bikerungdomarna, d v s både de manliga ”knuttarna” och de kvinnliga ”spättorna”, var dock så klart inte högerextrema på något sätt utan mest bara upproriska s k ”arbetarungar” från Södermalm och Söder om Söder som attraherades starkt av Andra världskrigets uppåtstigande segrarmakt USA och dess dynamiska och framåtblickande populär- och ungdomskultur.
21192073_10155004409955847_3397508301812598459_n.jpg
 
Att den gamle nazisten af Ström stöttade ”knuttarna” och blev något av en ”extrapappa” åt många av de svenska bikerungdomarna inklusive möjligen åt ”Loffe” själv har f ö sin parallell i att den gamle kommunisten Anders Carlberg kom att stötta Stockholms skinnskallar flera decennier senare genom att bl a likt af Ström hjälpa dem att anskaffa en permanent lokal som kom att bli en knutpunkt för Stor-Stockholms skinheadsubkultur under många år. Både den gamle nazisten af Ström och den gamle kommunisten Carlberg lyckades även erhålla stöd för sina respektive ungdomssubkulturprojekt bland politikerna och i båda fallen var det f ö socialdemokrater som stöttade och finansierade satsningarna på de båda ungdomssubkulturerna i form av Hjalmar Mehr respektive Mats Hulth.