Den förste svenske nazistledaren Birger Furugårds hela personarkiv blir snart tillgängligt och innehåller många namn på framgångsrika kändisar som en gång var nazister

Snart blir hela Birger Furugårds personarkiv vid Nordiska museets arkiv i Stockholm tillgängligt för forskare men tyvärr ska det ha stulits ur detta arkiv (som jag själv delvis har fått ta del av en gång i tiden) såsom bl a Värmlands ”store” sons och den förste svenske nazistledarens egen armbindel. 
 
 
 
”Vid den tiden hade bara tre årtionden passerat sedan andra världskriget. Flera av medlemmarna i det svenska nazistiska ungdomsförbundet Vikingen hade avancerat i samhället. Bengt Nylander fann bland annat en generaldirektör på ett statligt verk, en konsul och andra högt uppsatta personer.”
 
Även de övriga svenska ”nazistledarnas” (d v s de som konkurrerade med eller följde efter Furugård) personarkiv går att hitta lite här och där runtom i landet (åtminstone fragment av dem) såsom bl a Martin Ekströms, Sven Olov Lindholms, Rütger Esséns och Nils Flygs arkiv.
 
Åtskilliga av de gamla s k furugård:arna eller furugårdsnazisterna gjorde sedermera en s k borgerlig s k socialgrupp 1-karriär i efterkrigs-Sverige och slutade som generaldirektörer, verkställande direktörer, konsuler, diplomater, docenter, professorer, präster, ingenjörer, höga officerare, polischefer, redaktörer, författare, konstnärer, åklagare, advokater, över- och chefsläkare, ministrar, riksdagsledamöter o s v o s v. Bl a gäller det Alf Åberg, Dag Bergman, Harald Alander, Lennart Asplund, Per Dahlberg, Carl-Gustaf von Essen, Lennart Grönberg, Gunnar Lange, Tore Sylwan, Erik Berghult, Gunnar Lundin, Börje Kullenberg, Sten Rasch, Mats Rehnberg m fl m fl.