Även de tyska högerradikalerna samlar proportionellt sett fler arbetare än något annat parti

Ingen vet hur det kommer att gå för det fortfarande relativt nya högerextrema och högerpopulistiska partiet AfD (som bildades så sent som 2013 av fr a akademiker och högutbildade) i det kommande tyska förbundsdagsvalet om en månad och om det kommer att bli ytterligare ett tyskt högerradikalt parti som har kommit och gått efter 1945 (såsom t ex SRP, NPD, DVU och REP) efter ett antal spektakulära valframgångar på regional eller nationell nivå.
 
Denna gång samlar det parti som är aktuellt just nu (d v s AfD) dock proportionellt sett (d v s långt ifrån numerärt sett) fler arbetare än något annat tyskt parti och vilket gör att Tyskland nu ”inlemmar” sig i det panvästerländska mönster som gäller numera, d v s den infödda arbetarklassen (och i många västländer även den infödda lägre medelklassen) är idag kraftigt överrepresenterad inom extremhögern och högerpopulismen som både väljare och sympatisörer och som medlemmar och aktivister och så till den milda grad att de traditionella och historiska socialistiska arbetarpartierna och de f d kommunistiska vänsterpartierna ej längre rent statistiskt-demografiskt kan sägas representera arbetarna (såsom de amerikanska demokraterna, det franska socialistpartiet, det brittiska arbetarpartiet, de holländska och de österrikiska socialdemokraterna, de socialdemokratiska arbetarpartierna i Norden o s v):
 
 
”En färsk undersökning av Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, visar att arbetare numera inte svarar för mer än 17 procent av SPD-väljarna och 22 procent av vänsterns väljare – men hela 34 procent av högerpopulisternas röster.”
 
Det är en aning ironiskt att den agenda och det mål som den s k 68-rörelsen och den (då) nya vänstern (eller den alternativa vänstern) aldrig lyckades med i något västland, d v s att slå sönder den traditionella efterkrigstida höger-vänster-uppdelningen och ”stjäla” arbetarna från de traditionella och historiska socialistiska arbetarpartierna, nu har ”genomförts” på rekordtid av extremhögern och högerpopulismen och den nya s k alternativa högern.