Uppemot en av tre av alla vita manliga stockholmare i åldrarna 30-50 år skulle rösta på SD om det vore val idag

Den svenska extremhögern har alltid haft mycket svårt att ”erövra” huvudstadsregionen (så är f ö fallet i de allra flesta västerländska huvudstäder: det ”röda Berlin” ”föll” inte för NSDAP förrän mycket sent och först tack vare doktor Goebbels brutala metoder, det ”röda Wien” har först på sistone slutit upp alltmer bakom FPÖ och likaså har exempelvis mångkulturella Stor-London och Stor-Paris varit riktigt svåra ”nötter” att knäcka för de brittiska och franska högerextremisterna och högerpopulisterna), d v s det s k Stor-Stockholm som är detsamma som Stockholms län (medan valresultaten och opinionssiffrorna alltid har sett bättre ut i Stor-Göteborg och i Stor-Malmö vilka ju till skillnad från huvudstaden är utpräglade arbetarstäder) och detta gällde både under mellankrigstiden och krigsåren och fram tills alldeles nyligen:
 
Det tog många val innan SD ens nådde över 1% och över 10 000 röster i huvudstadsregionen (det var först och så sent som 2002 som det skedde) och så sent som 2004 fick SD ej mer än 0,74% i EU-valet just i Stor-Stockholm och inte ens i SD:s formidabla ”succéval” 2014 då partiet uppnådde bronsplatsen som landets tredje största parti lyckades partiet erhålla en tvåsiffrig procentsiffra i Stockholms län även om det visserligen var mycket nära (d v s i 2014 års val erhöll SD 9,7% i huvudstaden).
 
Efter det s k flyktingkrisåret 2015 har dock SD klättrat rejält i Stor-Stockholm i partisympatiundersökningarna och ligger nu på 16-17% och vilket visserligen är långt ifrån de ca 24-25% som partiet ligger på utanför Stockholms län (och mycket långt ifrån de uppemot 30% som partiet ligger på i Sydsverige/Skåneland/”Östdanmark” och i Mellansverige/Bergslagen/”Bruksorts-Sverige”) men mot bakgrund av det rådande ”hypervolatila” politiska läget så är risken nog rätt så stor att partiet kan komma att landa på närmare 20% i huvudstadsregionen i nästa års val.
 
Att SD redan idag ligger på 16-17% i Stor-Stockholm är inte minst anmärkningsvärt då över hälften av alla stockholmare numera har någon form av utländsk bakgrund (de infödda majoritetssvenskarna är m a o ej längre i majoritet i rikets huvudstad utan s a s numera ”bara” den största demografiska gruppen bland en mängd olika demografiska subgrupper i Stor-Stockholm) och då uppemot en tredjedel av alla huvudstadsbor har någon form av utomeuropeisk och utomvästerländsk och i hög grad också icke-kristen bakgrund (grovt sett går det numera att säga att kring 30% av alla stockholmare är icke-vita):
 
”Översatt” till och utifrån kön och ras så innebär det i praktiken att kring en av tre av alla vita män i Stockholms län mellan ca 30-50 år skulle rösta på SD om det vore val idag.
 
SD:s valresultat 1988-2014 i Stockholms län:
 
1988: 0,02%=214 röster
 
1991: 0,1%=966 röster
 
1994: 0,31%=3215 röster
 
1998: 0,43%=4490 röster
 
2002: 1,02%=11 091 röster
 
2004: 1,9%=12 471 röster
 
2010: 4,17%=29 886 röster
 
2014: 9,7%=74 136 röster
 
2017: 16-17% i partisympatiundersökningarna
 
2018: 19-20% ?
21038138_10154982840125847_916351068_o.jpg