Antalet dödsskjutningar i landet fortsätter att öka

Antalet dödsskjutningar i landet fortsätter att öka liksom antalet skottskadade och i jämförelse med våra nordiska grannländer så dödas och/eller skadas (proportionellt sett) kring 400% fler i Sverige p g a skjutvapen och i år har redan ett 20-tal personer dödsskjutits varav tre under de senaste två dygnen (medan fyra har skottskadats) och antalet skottskadade uppgår till åtminstone ett 60-tal fram tills dags dato (därtill blir ju också flera personer ihjälstuckna eller skadade med kniv eller med hjälp av andra stickvapen liksom att de blir ihjälslagna med järnrör, träpåkar och andra trubbiga tillhyggen eller ”enbart” med nävars och ren muskelkrafts hjälp).
 
 
 
Tyvärr har hela 90% av de som skjuter och som blir skjutna och vare sig de tas av daga eller skadas (oftast för livet) utländsk och i huvudsak utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund (de allra flesta har i praktiken bakgrund i MENA-regionen och i subsahariska Afrika med Irak, Iran, Libanon, Turkiet, Somalia och Eritrea som stora ursprungsländer), d v s endast kring 10% är infödda majoritetssvenskar och över hälften är s k ”andrageneration:are” och över hälften är vidare uppvuxna och bosatta i landets miljonprogramsområden. I stort sett så handlar det om samma demografiska ”pool” som under de senaste åren har låtit sig rekryteras som IS-frivilliga och de allra flesta har misslyckats med att gå ut grundskolan med fullständiga betyg och flertalet är s k ”NEET:are” eller ”UVAS:are” och nolltaxerar och uppbär ej bidrag och äger i praktiken ingenting ”på pappret”.
 
Att så många fler dödas och skadas med skjutvapen i Sverige än i de övriga nordiska länderna kan förklaras och förstås med att Sverige inhyser en större proportion invånare med någon form av bakgrund utanför västvärlden i relation till de andra nordiska länderna, med att en hög andel av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund är unga eller t o m mycket unga jämfört med den majoritetssvenska befolkningen liksom framför allt med att mycket höga procentandelar av landets invånare med bakgrund i fr a MENA-regionen och subsahariska Afrika misslyckas i skolan och står mer eller mindre helt utanför arbetsmarknaden, d v s de är inte ens arbetssökande och än mindre studerar de.
 
dödsskjutningar:
1990-94: i medeltal 4 per år
1995-99: i medeltal 7 per år
2000: 22
2001: 19
2002: 16
2003: 18
2004: 15
2005: 12
2006: 15
2007: 23
2008: 15
2009: 24
2010: 19
2011: 20
2012: 17
2013: 23
2014: 25
2015: 31
2016: 28
 
skottskadade:
2008: 62
2009: 58
2010: 88
2011: 89
2012: 63
2013: 82
2014: 101
2015: 118