SD fortsätter att vara det parti som efter M erhåller mest s k ”hemliga pengar”

SD fortsätter att vara det parti som tätt efter M (det skiljer numera bara 2-3 miljoner mellan SD och M i s k ”hemliga pengar”) utnyttjar det kryphål i lagen som gör det möjligt för bidragsgivare att vara hemliga och som erhåller mest gåvor och bidrag som ej särredovisas – 18 miljoner i s k ”hemliga pengar” enligt 2016 års redovisning – och det skulle vara intressant att få veta om SD idag har lyckats attrahera ett antal större bidragsgivare (d v s vilka de egentligen är) eller om det helt enkelt handlar om offervilliga gräsrötter (och det kan i och för sig handla om både och).
 
 
”Företag och privatpersoner som skänker pengar till politiska partier kan försöka påverka deras politik – och därför borde väljarna få veta var partiernas pengar kommer ifrån. Det var tanken bakom en ny lag om partifinansiering som trädde i kraft 2014. Bidragsgivarens identitet ska numera alltid redovisas när någon skänker mer än ett halvt basbelopp, cirka 22 000 kronor.
 
Men partierna har trots det fortsatt möjlighet att dölja en stor del av pengarna i de redovisningar som de i enlighet med lagen lämnat till Kammarkollegiet.
 
En lucka i lagen gör det nämligen möjligt att slippa redovisa pengarnas ursprung, om de först ges till partiets lokal- eller sidoorganisation för att därefter slussas vidare till moderpartiet.”