Krisen på Koreahalvön trappas nu upp efter att Trump har fått igenom de hårdaste sanktionerna hittills mot Nordkorea

Den redan upphettade och upphetsade säkerhetssituationen på Koreahalvön trappas nu upp efter att Trump (USA) har fått med sig både Xi (Kina) och Putin (Ryssland) (liksom så klart också FN, Sydkorea och Japan) i införandet av de hårdaste sanktionerna hittills och någonsin mot Nordkorea och den moderna historiens allra mest bortglömda storkrig och dessutom allra mest blodiga krig mätt i antal stupade och dödade under en begränsad tidsperiod och inom en begränsad landyta gör sig nu återigen påmint (samtidigt som Koreakriget trots ständiga kriser på Koreahalvön märkligt nog fortsätter att vara den moderna historiens mest bortglömda krig trots att det samtidigt är efterkrigstidens mest blodiga krig mätt i antal dödade per dygn):

 

 

Koreakriget varade endast i tre års tid och koncentrerades helt och hållet till den förhållandevis (ytmässigt sett) lilla koreanska halvön men resulterade i långt över en miljon stupade soldater och i närmare tre miljoner civila offer (d v s långt över 3500 dödade människor per dygn) och ett 30-tal stater kom till slut att delta i det kombinerade stormakts- och inbördeskriget inklusive samtliga av dåtidens stormakter och ironiskt nog nästan alla av de viktigaste staterna som både hade tillhört den vinnande och den förlorande sidan i Andra världskriget.

 

Koreakriget ledde till att de båda Korea förvandlades till ett månlandskap efter att mångmiljonarméer hade marscherat fram och tillbaka och upp och ner längs halvön flera gånger om och i vissa fall intagit, förlorat och återtagit samma stad och samma provins 3-5 gånger om liksom i det närmaste till ett folkmord på det koreanska folket och fr a på nordkoreanerna då över en femtedel av hela Nordkoreas befolkning dödades och vidare dödades över 40 000 amerikaner (eller försvann) i striderna och vilket är en enorm förlustsiffra jämfört med de förhållandevis få amerikaner som har stupat i de senaste årens krig i Västasien (d v s i Irak, i Afghanistan och mot IS o s v sedan 2001 och med detta menar jag så klart inte att människorna i Mellanöstern inte kan ”fajtas” och slåss och bjuda motstånd militärt mot utländska invaderande trupper och i detta fall amerikanska sådana för så klart kan de det och likaså ska det påminnas om att 100 000-tals civila har dödats i Mellanöstern sedan 2001).