Om svenskminnen i Nice

I Nice är ”svenskminnena” många och både Oscar II och Gustav V har fått gator uppkallade efter sig i staden men på Masséna-museet har uppenbarligen fel kung Gustav porträtterats och tecknats av i den permanenta utställningen som handlar om hur Nice blev den europeiska adelns och överklassens ”lekplats” under fr a den s k belle époque-perioden och under mellankrigstiden:
 
20507115_10154928855410847_3249254785925091598_o.jpg
I stället för den bernadotteske Gustav V som gärna åkte till Nice (och i februari 1939, på väg till Nice vars storhetstid var över när kriget utbröt och efter att staden erövrades av Mussolini, passade han f ö på att stanna till och sova över i Berlin för att kunna besöka och hälsa på hos Göring) är det ju den holstein-gottorpske Gustav IV Adolf som syns på bilden, d v s kungen som ”förlorade Finland” som det heter i Sverige och som avsattes av en militärjunta och i en statskupp som började i och utgick från Eda skans i Värmland och leddes av överstelöjtnant Georg Adlersparre som med sina värmländska trupper intog Karlstad och Örebro i mars 1809 och därefter marscherade mot Stockholm (f ö samma marschväg och fälttågsplan som den pro-tyske ÖB:n Thörnell trodde att tyskarna skulle föredra under kriget) där den sedermera rätt så olycklige ”överste Gustafsson” slutligen arresterades och tvingades att abdikera.
20545577_10154928855540847_8906880332546630723_o20526321_10154929094650847_603563846217492996_n
 
Kanske borde jag helt enkelt kontakta svenska konsulatet i Nice och uppmärksamma den svenske konsuln på plats på att stadsmuseet visar den ”skamfyllde” kung Gustav IV Adolf som dömdes att dö i vanära, alkoholism och fattigdom i Schweiz och att glömmas bort av eftervärlden i stället för den pro-tyske kung Gustav V som gav Mussolini Serafimerorden och Göring Svärdsorden och som gav audiens åt Sveriges nazistledare Lindholm samt tilltalade Hitler med ”Mein lieber Reichskanzler”?