Om den svenska mjölkkulten och det svenska rastänkandet

Många verkar ha reagerat mycket starkt på denna artikel som verkar uppfattas som både ovetenskaplig och anti-svensk (eller t o m som s k anti-vit):
Det är dock ett faktum att mellan ca 1900-70 så spelade (mass)konsumtionen av mjölk och även av andra mejeriprodukter en avgörande roll i konstruktionen av den moderna svenskheten och av den svenska vitheten och termer som A-människor (d v s s k rasmässigt fulländade och s k estetiskt tilltalande vita svenska kroppar) användes öppet i mjölk- och mejeriproduktreklamen medan A-barnstävlingar (d v s vita svenska barn som uppfyllde tillväxtkurvorna och de ideala kroppsmåtten för den s k nordiskt vita rasen som svenskarna ansågs vara den främsta representanten i världen för) avhölls ända in på 50-talet.
Namnlös 3.jpgNamnlös2.jpg
Dels handlade det om att bönderna och lantbruket ville försäkra sig om att svenskarna skulle fortsätta att konsumera mjölk och mejeriprodukter när landsbygden avfolkades och urbaniseringen ägde rum (det var s a s inte självklart att de nya stadsborna skulle fortsätta att dricka mjölk på samma sätt som svenskarna hade gjort när de hade bott på landet och fr a sågs kaffet och delvis även téer och fruktjuicer som en stor konkurrent och därför uppmuntrades även uppkomsten av s k mjölkbarer i städerna) och dels handlade det om att skapa en föreställning om att svenskarna alltid hade druckit stora mängder mjölk och vilket antagligen var en (kommersiell) lögn och därmed en nationell myt som skapades av mejeriindustrin och dess lobbyorganisation Mjölkpropagandan som verkade mellan 1923-64 (idag heter organisationen Mjölkfrämjandet). Att svenskarna har kommit att bli det s k folkslag som dricker mest mjölk i världen per capita är m a o något som medvetet har ”framprovocerats” i kommersiellt syfte av bönderna, lantbruket och mejeriindustrin.
Unknown.jpeg
Både i mjölkreklamen som riktades till vuxna och till barn var det dåtida rastänkandet starkt närvarande och det mer eller mindre explicita budskapet var att s k nordiskt vita svenskar både kan, ska och bör dricka stora mängder mjölk och att det var just (mass)konsumtionen av mjölk och av andra mejeriprodukter som gjorde att de vita svenskarnas kroppar ansågs utgöra världens vitaste kroppar och därmed även världens starkaste och mest välväxta och världens friskaste och sundaste kroppar och i förlängningen världens ”snyggaste” och vackraste kroppar och Mjölkpropagandan framställde de mjölkdrickande vita svenska barnen som friska och starka (”Du N-pojke, behåll ditt kaffe! Och du, svenska flicka, drick du den goda vita mjölken!”) och de vita svenska mjölkkonsumenterna som ”sunda livsdugliga A-människor” och explicit friska och s k mervärdiga ”mjölkmänniskor” ställdes mot implicit dekadenta och s k mindervärdiga ”kaffemänniskor”.
Namnlös.jpg
Den svenska mjölkkulten spelade f ö även en avgörande roll i framväxten av dagens barnavårdscentraler: Ursprunget till de svenska barnavårdscentralerna hittas i de s k mjölkdropparna som verkade mellan ca 1900-40 och som helt enkelt bestod av mjölkutdelningscentraler där fr a fattiga barn erbjöds både komjölk och donerad bröstmjölk utan kostnad och där barnens tillväxtkurvor och hälsa samtidigt kollades upp för att bekämpa barnadödligheten och skapa en ren, frisk, sund och stark s k folkhälsa och s k folkkropp. Under rastänkandets storhetstid, d v s under mellankrigstiden, så uppstod f ö även s k Milchsammelstellen i Tyskland dit ammande mödrar kunde skänka överflödig bröstmjölk som sedan gavs bort gratis till fr a fattiga barn och idén bakom de tyska mjölkuppsamlingsställena kom just från de svenska mjölkdropparna.
Mjolkdroppen_interior-400x250.jpgstatuten-der-milchsammelstellen-4242153258
Efter nazisternas maktövertagande institutionaliserades dessa mjölkuppsamlingsställen under ledning av den s k Reichshebammenführerin Nanna Conti (som f ö besökte Sverige tillsammans med sin man Leonardo Conti, d v s en av de ansvariga för de s k Aktion T4-massmorden, och höll föredrag om sin folkhälsoverksamhet inför de svenska s k överklassnazisterna på Grand Hôtel i Stockholm) och de kom intressant nog att överleva nazistregimens fall och ända in i modern tid och både i Väst- och Östtyskland (d v s de svenska mjölkdropparna kom helt enkelt att exporteras till Tyskland på 1920-talet och överleva ända fram tills idag).
Samtidigt ska det så klart framhållas att både de svenska och de tyska mjölkutdelningscentralerna och barnavårdscentralerna naturligtvis har räddat mängder av fattiga svenska och tyska barns liv genom decennierna och det är absolut inte på något sätt s k ”rasistiskt” att som vit majoritetssvensk dricka mjölk vare sig i stora eller i små mängder.