Paralleller mellan slaget om Raqqa 2017 och slaget om Berlin 1945

Nu när den sista fasen i slaget om Raqqa verkar ha inletts och äga rum, d v s slutstriden om den s k Islamiska statens s k huvudstad i Syrien, och när media för närvarande rapporterar om att kring 80 IS-svenskar deltar i slutstriden så kan jag inte undgå att associera till och påminna(s) om att kanske ett 30-tal SS-svenskar deltog i slutstriden om Berlin och bl a försvarade Riksdagshuset och Hitlers bunker samt att ytterligare ett 30-tal svenskar slogs in i det sista för det s k Tredje riket vid andra fronter på våren 1945 och varav åtminstone hälften stupade eller tillfångatogs och varav flera försvann för alltid i allierad och fr a rysk fångenskap (troligen avrättades de mer eller mindre ”på plats” eller avled i någon fängelsehåla i Sibirien alternativt i något fångläger i Frankrike eller Italien) alternativt återvände till Sverige flera år efter krigsslutet.
 
 
Sannolikt kommer kring hälften av IS-svenskarna också att under den närmaste tid dödas och stupa eller såras och lemlästas eller tillfångatas och möjligen ”försvinna” för alltid (d v s arkebuseras och skyfflas ned i en anonym massgrav alternativt ”ruttna bort” bortglömd i någon fängelsehåla i Mellanöstern) och flera av de som överlever slutstriden kommer sannolikt att återvända hem till Sverige först om flera år.
 
Även många SS-svenskar återvände f ö hem med s k utländska fruar samt med spädbarn eller småbarn som hade fötts utomlands (liksom i flera fall med styvbarn vilka de i vissa fall hade adopterat) såsom många av IS-svenskarna just nu gör och vilka i båda fallen ännu ej var registrerade i det svenska folkbokföringsregistret och nästan alla överlevande och återvändande SS-svenskar förhördes dessutom också av Säpo en kort tid efter hemkomsten (d v s precis som de hemvändande IS-svenskarna just nu blir).