Ännu en högerextrem 1930-talsdikt författad av Karl Vennberg

Ännu en högtravande dikt av Nysvenska rörelsens ledare Per Engdahl som gav ut diktsamlingar ända fram till sin död 1994 (Engdahls sista diktsamling publicerades 1993) och vilka bl a recenserades välvilligt av Sven Stolpe i Nya Wermlands-Tidningen?
 
Ännu en vänsternazistisk låt av Sverigedemokraternas husband Ultima Thule vars tre guldskivor och 100 000-tals sålda CD-skivor lade grunden till att Sverige blev världens största producent och distributör av vit makt-musik samt till SD:s nuvarande ledarskikt och kärnväljarbas?
 
Eller ännu en eggande kampsång författad av kampdiktningens mästare K.G. Ossiannilsson som under en tid var Sveriges nationella förbunds största författarnamn?
NT 15 feb 1936.jpg
 
Nej ytterligare en bortglömd (bland litteraturvetare och kulturkritiker, på Aftonbladets redaktion, inom kulturvänstern o s v – sedan tidigare är det då känt att Vennberg publicerade dikter i veckotidningen Den svenske nationalsocialisten) fascistisk och extremnationalistisk kampdikt (”män från havet, män från slätterna, från skogarna och bergens gruvor, från städernas fabriker” samt ”ideal, som smädats, skall leda oss på nytt med sina omutliga krav”) som manar till strid eller t o m till krig (”vi väntar befallningarna, tecknen till uppbrott, fanorna och svärdsslagen”) mot fienderna som har korrumperat och förstört landet och svenska folket (”det land, vi älskar, har slitits ifrån oss; det har bländats med falska syner och sövts till dvala med ihåligt smicker” – läs: högst sannolikt av judar, liberaler och socialister) och för att kunna skapa ett nytt Sverige (”gryningsdimmorna ligger tunga, men skimret på skyarna fyller oss med visshet om soluppgång och klarnad dag, om seger och triumf för ett befriat folk”) skriven av Aftonbladets mångårige och kultur- och vänsterradikale kulturchef Karl Vennberg och publicerad i Sveriges nationella förbunds partiorgan Nationell tidning 1936.