Om de rikaste svenska adelsfamiljerna och den svenska extremhögern

Den svenska adeln och aristokratin är som alla redan vet många gånger och kraftigt (statistiskt) överrepresenterad bland landets politiker, högre tjänstemän, chefer, högutbildade, forskare, näringslivstoppar o s v och naturligtvis även bland landets superrika och självklart kan åtminstone inte jag låta bli att börja slå i adelskalendrar (jag råkar ”sitta på” ett antal årgångar liksom på ett flertal årgångar av tyska och centraleuropeiska Almanach de Gotha och även olika västerländska versioner av ”Who’s Who”) och högerradikala matriklar och påminnas om att ett försvarligt antal av de superrika adelspersonernas föräldrar, far- och morföräldrar och nära släktingar tillhörde den svenska extremhögern ”när det begav sig” mellan ca 1925-45 när jag tar del av Expressens färska ”Sveriges rikaste adelspersoner”-lista (OBS: naturligtvis är det livs levande människor vi talar om och inte några rashundar, fullblodshästar eller rasrena katter, jättekaniner eller marsvin):

http://www.expressen.se/dinapengar/de-ar-svenska-adelns-rikaste-personer

Sedan ska en så klart inte håna de som satsade på ”fel häst” under mellankrigstiden och krigsåren och många kom ju också att göra det under Kalla kriget (rätt så många tillhörande den svenska adeln blev ju rätt så vänsterradikala särskilt på 1960-, 70- och 80-talen) liksom nog även därefter (att ha satsat på Storbritannien och USA har väl funkat fram tills alldeles nyligen men kommer kanske inte att ”löna sig” lika mycket framöver):

Familjen Uggla är nog den familj bland de superrika adelsfamiljerna som har ”framfött” och ”producerat” flest betalande medlemmar åt den svenska extremhögern med representanter både i det s k lindholmspartiet (NSAP/SSS), i Sveriges nationella förbund (SNF) och i Svensk opposition (SO) liksom en och annan krigsfrivillig såsom lindholmsnazisten Arne Uggla (som både tjänstgjorde i Finland under kriget och i Korea på 1950-talet) och ett flertal högerradikala officerare såsom den tidigare nämnde kapten Arne Uggla, kapten Bengt Uggla, kapten Bertil G:son Uggla samt ryttmästare Eric A:son Uggla.

Även familjen Bennet har bidragit till både SNF:s och SO:s medlemskadrer såsom friherren och friherrinnan Rutger och Margareta Bennet samt direktör Eric Bennet men dock inte i lika hög grad som ”ugglorna” och vilket kan bero på att de sistnämnda upptar långt fler sidor i adelskalendern än de förstnämnda.

Likaså har familjen Tham ”fött fram” både lindholmare, SNF:are och nysvenskar (SO) och även flera medlemmar i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland (såsom Allan Tham och Henry Tham) och en av dem var den våldsamme ungnazisten Wolrath Tham från Saltsjöbaden som tillsammans med två ”folkkamrater” och ”sverigevänner” och beväpnad med en pistol slog sig in på kommunistiska Ny Dags redaktion 1931 innan han brottades ned och övermannades av journalisterna där.

Familjen Douglas på Stjärnorps slott i Linköping (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/03/18/von-krusenstierna-douglas-extremhogern) liksom familjen Wachtmeister (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/01/22/extremhogern-wachtmeister och https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/06/27/kungafamiljen-hovet) och familjen Staël von Holstein har jag redan skrivit om tidigare (se https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/05/26/stael-von-holstein-extremhogern) och vad gäller familjen von Bahr så sticker kapten Nils von Bahr ut då han arbetade på axelmakternas ”international” Antikominterns kansli i Berlin innan och under kriget och enstaka von Bahr:are hittas numera i dagens SD.

Också familjen Klingspor har bidragit med representanter till både lindholmspartiets, SNF:s och SO:s ”rullor” och lindholmsnazisten Gustav Klingspor var även frivillig i Finska fortsättningskriget medan Kinnevikkoncernens medgrundare Wilhelm Klingspor var medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland.

Vad gäller familjen Gyllenkrok så verkar de flesta av dem ha satsat på SNF och SNF:aren överste Axel Gyllenkrok planerade t o m en högerradikal statskupp på hösten 1940 tillsammans med en s k ”junta” bestående av s k ”överklassnazistiska” officerare och varav ett flertal just var adliga såsom general Rickman von der Lancken.

”Palmstiernorna” var märkligt nog rätt få inom extremhögern och en av ett fåtal var den berömde och framlidne finansmannen Jacob Palmstiernas far Carl Palmstierna som var medlem i både SO och Riksföreningen Sverige-Tyskland.

af Petersens slutligen har lämnat enstaka ”spår” i både SO:s och SNF:s matriklar medan familjen Piper faktiskt inte dyker upp i en enda högerextrem medlemslista mellan ca 1925-45 samtidigt som det idag finns enstaka Piper:s i SD.