Sigtunastiftelsens och Sigtunaskolans grundare Stockholmsbiskopen Manfred Björkquist var organiserad i högerradikala SNF

Även den gamle Stockholmsbiskopen Manfred Björkquist som räknas som medgrundare av den s k ungkyrkorörelsen och som upphovsperson till den s k folkkyrkoidén förutom att han grundade Sigtunastiftelsen samt internatskolan Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk (som bl a Palme, Wallenberg:arna och kungen har gått på) var tydligen både medlem och aktivist i Sveriges nationella förbund (SNF) och vilket väl kanske inte borde förvåna (och det kan ju ha att göra med att han var gift med Rudolf Kjelléns dotter, d v s den gamla unghögerns chefsideolog) då dennes ”vapendragare” i ungkyrkorörelsen Karlstadsbiskopen J.A. ”Fädernas kyrka” Eklund också han var aktiv medlem i SNF (och åtminstone så sent som till 1938, d v s anmärkningsvärt nog ända fram till sin pensionering och vilket rent tekniskt innebär att Karlstads stift hade en högerextrem och pro-nazitysk biskop fram tills 1938).

 

20246088_10154899766415847_1478624217796117486_n.jpg

 

Det anmärkningsvärda är att Björkquist var medlem i Sveriges nationella förbund så sent som hösten-vintern 1933 (bl a deltog han i ett kombinerat läger-kurs på den högerextreme greven Gösta Hermelins Ulvåsa slott utanför Motala där han höll ett föredrag om ledarskap) när förbundet redan ståtade med sina uniformerade och paramilitära kampgrupper och när dess organ Nationell Tidning skrev (positivt) om den tyska nationalsocialismen och dess s k raspolitik och s k judepolitik i vart och vartannat nummer samtidigt som Björkquist var Sigtunastiftelsens rektor.

20246220_10154899769080847_1632685610412997365_n20245935_10154899811220847_1500889527592331064_n

 

 

Möjligen förklarar SNF-medlemskapet att Björkquist också gick med i högerradikala Försvarsfrämjandet 1940 som bildades av försvarsvänner och militarister tillhörande SNF (Försvarsfrämjandet och dess medlemmar övervakades därför av dåvarande Säpo och vilket innebär att det bör finnas en akt på den berömde Björkquist i Säpo-arkivet) samt att han prenumererade på Per Engdahls Vägen Framåt under krigsåren (det var det i och för sig många som gjorde) och så sent som 1976 var han även medlem i Svensk-Finlands vänner som också grundades och drevs av personer knutna till Sveriges nationella förbund ända in på 2000-talet.

 

Så frågan är nu hur länge Björkquist egentligen kvarstannade i SNF och eftersom han stod så nära biskopen i Karlstad så kanske han också var kvar i partiet ända fram till 1938?

 

F ö var det just med hjälp av ett citat av Björkquist som Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karén för ett år sedan försvarade Nya Tiders rätt att få vara med på Bokmässan i Göteborg: ”Vi måste vara toleranta mot de intoleranta”. Karén betecknade även Nya Tider som en ”invandringskritisk” tidskrift som enligt denne helt enkelt bara råkar ha som ”affärsidé” att ”skriva negativt om invandrare och flyktingar”, d v s han vägrade att skriva att Nya Tider är en högerextrem tidskrift med antisemitiska och nazistiska kopplingar.