Den gamle nazistledaren Oredssons grav är försedd med en både nazistisk och hednisk symbol

Besökte idag Sveriges efterkrigstida nazistledares grav på Kristbergs kyrkogård utanför Motala, d v s Göran Assar Oredsson som grundade och ledde Nordiska rikspartiet (NRP) från 1956 och fram till sin död 2010 då partiet upplöstes och med undantag för perioden 1975-78 då dennes fru Vera Oredsson (som idag är bosatt i Vadstena bara några mil från sin förste mans barndomshem i Väderstad utanför Mjölby, d v s Sveriges förkrigstida och krigstida nazistledare Sven Olov Lindholm) var (Sveriges första kvinnliga) partiledare och som tillsammans med denna var bosatt i Borensberg under sina sista 15 år i livet. NRP som bl a erhöll 470 respektive 446 röster i riksdagsvalen 1985 och 1988 var landets viktigaste nazistparti efter kriget och in i modern tid och bildade bryggan mellan den förkrigstida och krigstida svenska naziströrelsen och den rörelse som är aktiv idag samt skolade flera av dem som kom att grunda och bygga upp Sverigedemokraterna 1988.
20229125_10154895355920847_1723161452456490375_n.jpg
Tyvärr har Kristbergs kyrka haft problem med att minnesceremonier äger rum vid den påfallande välskötta graven (som även har förärats med en keramikkatt) på årsdagen av Oredssons död och på ettårsdagen (d v s den 27 juni 2011) deltog även sonen Tord Rommel Oredsson (tillsammans med sin mor Vera) som är präst och bosatt i Linghem utanför Linköping (och som f ö bl a har hållit gudstjänster just i Kristbergs kyrka liksom i ett flertal andra kyrkor i Västra Östergötkand) i en minnesceremoni som Nordiska nationalsocialister arrangerade och det sägs att denne ska ha varit iklädd Svenska kyrkans prästskjorta.
20257927_10154895501510847_4475900105559952905_n.jpg
F ö en aning märkligt att en gravsten tillåts prydas med en nazistisk symbol som dessutom är en s k hednisk symbol, d v s ett s k solhjul, så sent som 2010 men dock var det ju trots allt för sju år sedan och dock är det ju trots allt i Östergötland och dock pågår det ju numera en uppgörelse med det förflutna inom Svenska kyrkan som bl a inbegriper hur kyrkan tidigare har behandlat s k hedningar.