Hans Åkerhielm som vigde kungaparet och döpte kungabarnen deltog på ett högerextremt Karl XII-firande på Restaurang Rosenbad den 30 november 1943

Hans Åkerhielm deltog på ett högerextremt 30 november-firande 1943 på Restaurang Rosenbad som drevs av Agnar Meurling, landets och huvudstadens ”krögarkung” under mellankrigstiden och fram till sin död 1944 och som f ö var prenumerant på antisemitiska Nationen, men det var det i och för sig många som var, och möjligen fick Nationen helt enkelt bara ligga framme i herrarnas rökrum på Rosenbad (d v s det var inte mer med det s a s).
20139989_10154884328900847_6372372701184881265_n.jpg
Åkerhielm kom sedermera som överhovpredikant att viga vårt nuvarande kungapar samt döpa alla kungabarnen och även ge ut en bönbok tillsammans med kronprinsessan och det var under Åkerhielms tid på Stockholms slott och vid hovet (som varade från 1960-talet och ända in på 1990-talet) som ”överklassnazisterna” i Sveriges nationella förbund (återigen) bjöds in till och fick husera i de svenska kungarnas gravkyrka Riddarholmskyrkan varje år den 30 november, som den nykrönta drottningen började skicka tackkort till Nordiska rikspartiet, Sveriges nationella förbund och Nysvenska rörelsen efter att ha erhållit gratulationer av dessa, som flera högerextremister (återigen) blev anställda vid Kungl. Hovstaterna och vid de kungliga slotten och som den nykrönte kungen började agera ständig beskyddare åt ”överklassnazistiska” Svensk-tyska föreningen (och allt detta skedde då under det ”röda” 1970-talet och fortsatte långt in på 1990-talet och t o m in på 2000-talet).
Åkerhielm gravsatte även 100-tals nazister och högerextremister (om inte tusentals) ända från krigsåren och fram till sin egen bortgång 2003: Svenska finlandsfrivilliga som hade deltagit i Finlands alla krig, svenska SS-frivilliga som hade kämpat både i öst och i väst (liksom i Italien och i f d Jugoslavien) liksom också kungens mor pro-nazisten och prinsessan Sibylla.