Sverige fortsätter att rankas som världens mest jämställda och jämlika land

En ny rapport från brittiska Oxfam rankar och ”rate:ar” återigen Sverige som den suveräna statsbildning i världen som överlägset är allra bäst på att bekämpa klyftor och orättvisor mellan olika befolkningsgrupper och vare sig det handlar om skillnader mellan män och kvinnor, mellan arbetare och tjänstemän, mellan barn och ungdomar samt äldre och pensionärer ”gentemot” s k arbetsföra vuxna, mellan majoritets- och minoritetssvenskar, mellan innerstad och förort eller mellan stad och landsbygd.
 
 
Rapporten mäter fr a skatteuttag som används för och omvandlas till bidrag och offentliga transfereringar från resursstarka till resurssvaga grupper i samhället, nivån på sociala välfärdstjänster med fokus på vård, skola och omsorg samt specifikt kvinnors och arbetares rättigheter och situation i respektive land och Sverige framstår i rapporten både som världens mest kvinnovänliga land och som världens mest arbetarvänliga land.
 
Senast för en vecka sedan rankades och ”rate:ades” Sverige även som världens i särklass bästa land för invandrare och minoriteter, d v s Sverige är också världens mest invandrarvänliga land och världens mest minoritetsvänliga land, och dessutom har Sverige tidigare även rankats som världens mest djurvänliga land, som världens mest växtvänliga land, som världens mest barnvänliga land, som världens mest pensionärsvänliga land, som världens mest hbtq-vänliga land och som världens mest funktionshindervänliga land.
 
I Oxfams rapport framstår Sverige som i det närmaste oslagbart i sammanhanget och utöver Sverige så är det enbart andra västländer som hamnar i topp och fr a andra nordiska och västeuropeiska länder medan i praktiken samtliga länder utanför västvärlden och samtliga postkoloniala statsbildningar i Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Oceanien hamnar sist och framstår som antingen rejält dysfunktionella och ej längre särskilt fungerande statsbildningar överhuvudtaget eller som extremt orättvisa samhällena med extrema klyftor (fr a Latinamerika ”hängs ut” som världens mest ojämlika region).