Om litteraturvetaren och antinazisten Vilhelm Scharp

Dagens understreckare är författad av Magnus Halldin och handlar om den svenske litteraturvetaren, författaren och antinazisten Vilhelm Scharp som i egenskap av lektor i svenska i Berlin mellan 1928-36 upplevde Tredje rikets födelse och framväxt i realtid och på plats:
 
 
Tyvärr skulle dock Scharp komma att förlora åtminstone två strider mot svenska högerextremister under sin karriär och faktiskt både innan och efter kriget:
 
Dels ersattes han av lektorn och docenten Malte Welin på Görings order, d v s den ökände och hyperaktive nazistiske publicisten och redaktören som även var personlig vän med både Göring, Furugård och Quisling och som lät värva sig till Waffen-SS och Freiwilligen-Legion Norwegen så sent som 1941 när han var 45 år gammal, och dels förlorade han mot de gamla överklassnazisterna som dominerade och styrde Svensk-tyska föreningen ända in på 2000-talet när han 1958 försökte skapa en ny svensk-tysk förening utan de svenska överklassnazisterna och tillsammans med västtyska ambassaden i Stockholm, d v s Svensk-tyska sällskapet, men då Svensk-tyska föreningen som hade varit öppet pro-nazistiskt mellan 1933-45 hade stöd av kungahuset och hovet och delar av det svenska näringslivet och möjligen också svenska UD så misslyckades tyvärr försöket (och därmed kom Svensk-tyska föreningen att fortsätta att domineras av överklassnazister ända in i modern tid och skyddade av huset Bernadotte vars monarker och drottningar har agerat som s k ”ständiga beskyddare” av föreningen fram tills alldeles nyligen).