Om Nordiska motståndsrörelsens symbol

Om Nordiska motståndsrörelsens partisymbol eller kanske har nazisterna faktiskt ”rätt” för en gång skull?
20031834_10154857478640847_1403805083311697368_n.jpg
 
När (nyligen aktuella) Nordiska motståndsrörelsen (NMR) för ett år sedan antog Samfundet Nordens frihets gamla symbol och logotyp som sin nya partisymbol, och som Förbundet svenska finlandsfrivilliga fortsatte att använda sig av under efterkrigstiden och in i vår tid, så var det många och särskilt många högutbildade och antirasister som förfasade sig över det ”obildade” NMR:s ”historiska okunnighet”, ”fräcka tilltag” och ”hån mot antifascister” men frågan är om inte NMR läser in något annat än dagens akademiker och antirasister gör i symbolen i fråga som också syntes under Almedalsveckan och inte minst mot bakgrund av att extremhögern alltid har vårdat minnet av sin egen historia.
4775-2013-c.jpg
 
Samfundet Nordens frihet verkade mellan 1939-46 och bildades av akademiker, forskare och högskolelärare vilka tillhörde de s k finlandsaktivisterna kring Finlandskommittén och ett flertal av dem hade en högerradikal bakgrund såsom professor Nils Ahnlund (Sveriges nationella förbund), professor Nils Herlitz (Försvarsfrämjandet), professor Gustaf Aulén (Sveriges nationella förbund), professor Karl-Gustaf Hildebrand (Föreningen teknisk samhällshjälp och Föreningen Heimdal), professor Stig Jägerskiöld (Föreningen Heimdal, Sveriges nationella förbund och Försvarsfrämjandet), fil lic Gerhard Hafström (Sveriges nationella förbund och 30-novemberföreningen som han var aktiv i ända fram till sin död 1985) och professor Sven Tunberg (Försvarsfrämjandet och Svensk-tyska föreningen) även om det också fanns antikommunistiska och antinazistiska medlemmar på vänsterkanten i samfundet vilka utifrån en pannordisk och demokratisk ståndpunkt stödde de svenska krigsfrivilliga.
20140315_124646.jpg
 
Då Samfundet Nordens frihet stöttade alla svenska krigsfrivilliga som stred för Nordens och fr a Finlands sak så har också föreningens symbol kommit att användas och upptas av Förbundet svenska finlandsfrivilliga och nästan alla f d finlandsfrivilligas gravar, monument och minnesplaketter runtom i landet är försedda med samfundets logo som Förbundet svenska finlandsfrivilliga mer eller mindre kom att ta över efter kriget och popularisera gentemot den svenska allmänheten medan nog inte särskilt många numera känner till Samfundet Nordens frihet som var en elitförening med bara ett par hundra medlemmar och varav flertalet just var forskare och vilka fr a var historiker och fr a var knutna till dagens Stockholms universitet.
 
En absolut majoritet av alla de (riks)svenska krigsfrivilliga som stupade i Finland mellan 1939-44 var organiserade högerextremister och vilket NMR mycket väl känner till som idag anordnar ceremonier vid och vårdar flera finlandsfrivilligas gravar.
 
Logotypen i sig har dock en längre historia än så: Den skapades 1918 av den högerradikale, rasideologiske och antisemitiske konstnären Gunnar Hallström, bror till arkeologen, äventyraren och pro-nazisten Gustaf Hallström, som under en tid var föreståndare för Valand i Göteborg och under en period av sitt liv även var bosatt på Björkö (d v s gamla Birka) som han framgångsrikt kämpade för att bevara och skydda mot exploatering (d v s det är tack vare denne som Birka finns kvar idag).
AM.010391.jpg
 
Hallström skapade symbolen för de ca 800 (riks)svenska krigsfrivilliga i Svenska brigaden som stred i Finska inbördeskriget på den borgerliga sidan och vars återvändande veteraner kom att bli något av stommen för den svenska extremhögerns första generation då flera av krigsveteranerna från Finland vilka bl a hade deltagit i den blodiga slutstriden i Tammerfors kom att ansluta sig till organisationer som Sveriges nationella förbund, Sveriges fascistiska kamporganisation, Gymniska förbundet och den s k Munckska kåren efter hemkomsten och på 1920-talet.
 
Svenska brigadens fana med Hallströms och numera NMR:s symbol bars av de överlevande svenska krigsfrivilliga under Mannerheims och den borgerliga sidans intåg i och segermarsch genom Helsingfors den 16 maj 1918 liksom när Svenska brigaden genomförde sin pampiga segermarsch genom Stockholms innerstad den 30 maj samma år som avslutades med att brigadisterna hyllades med en storslagen och storsvensk ceremoni på Stadion på Östermalm.
 
NMR är naturligtvis väl medvetna om att symbolen både skapades av en konstnär som var rasideolog och antisemit och användes av krigsfrivilliga svenskar varav flera gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser mot den röda sidan i Finland 1918 och varav flera sedermera kom att bli fascister och nazister liksom att samme konstnär dessutom några år dessförinnan (1910) hade fått i uppdrag av greve Erik von Rosen att dekorera dennes jaktstuga i närheten av Rockelstad slott i Södermanland.
 
Jaktstugan ritades av den berömde arkitekten Ivar Tengbom, skapare av Konserthuset i Stockholm, och som under kriget var medlem i pro-nazistiska Riksföreningen Sverige-Tyskland och hade kontakt med fascistiska Nysvenska rörelsen ända in på 1950-talet. Hallström fyllde jaktstugan med svastikor och andra ”ariska” symboler som den rasmystiker och antisemit han var (liksom greve von Rosen själv) och han dekorerade även möblerna med svastikor.
20031839_10154857720545847_2189370529813057732_n.jpg
 
I denna jaktstuga spenderade sedan Hermann Göring och Carin von Kantzow (d v s greve von Rosens frus syster) sin första natt tillsammans i en praktsäng dekorerad i ”arisk” stil och försedd med snidade hakkors signerad Gunnar Hallström och i en fornnordisk och wagnersk sagobyggnad signerad Ivar Tengbom och vi kan nog utgå ifrån att NMR även känner till att Tredje rikets blivande andreman och Nazi-Tysklands blivande (inofficiella) första dam blev tillsammans ”på riktigt” i en säng som hade designats av Gunnar Hallström, d v s samme konstnär som skapade NMR:s nuvarande partisymbol.