Nya uppgifter om Zarah Leanders kopplingar till den svenska extremhögern

Förbereder och planlägger en rundresa i Värmland tillsammans med en SVT-filmare som arbetar med en dokumentär om de svenska SS-frivilliga och som ska filma platser som är kopplade till den svenska extremhögerns historia och upptäcker att en debatt pågår i Karlstad och i Värmland som handlar om Zarah Leanders högerextrema kontakter och kopplingar innan hon flyttade till Tyskland 1936 och som har tagit sig uttryck i ganska så hårda inlägg i både NWT, Värmlands Folkblad och Karlstads-Tidningen.
 
 
 
Debatten har föranletts av att vissa (liksom jag själv) tycker att Beata Arnborgs aktuella bok ”Se på mig! En biografi över Zarah Leander” är alltför snäll mot Europas en gång största popkulturella ikon och stjärna vad gäller hennes politiska engagemang och åsikter (Leander var exempelvis kopplad till pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland).
 
 
 
Zarah Leander-Sällskapets, Zarah Leanderstipendiets och Zarah Leandermuseets Jan Grönkvist hävdar benhårt i debatten att Leanders far var bekant med flera av Karlstadjudarna (i Karlstad fanns en gång i tiden en judisk församling) och vilket ”Die Leanders” bror tydligen bekräftade när han höll tal i samband med att Värmlandsoperan invigde statyn över Sveriges ”primadonna assoluta” i december 2003 samt att Leander har svartmålats för att hon var kvinna och kanske också värmländska (d v s hon kom från periferin och från ”provinserna”) medan andra svenska musiker, sångare och världsstjärnor såsom Jussi Björling som gav konserter inför både Hitler och Mussolini (Björling sjöng bl a för Mussolini och den italienska fascisteliten i Florens i maj 1943) enligt denne har kommit undan liksom även Huset Bernadotte, hovet, adeln och överklassen och näringslivet, industrin och Wallenbergarna och Grönkvist menar t o m att inte ens den tyska filmindustrins toppar eller generalfältmarskalk Erwin Rommel visst något om vad som hände Europas judar:
 
 
 
”Men nu var ju Zarah en kjolklädd människa och då, på 1940-talet, fanns inga feministiska tankegångar varför Sveriges dåliga samvete enkelt kunde lastas över på just en kvinna… Inte ens UFA:s ägare hade en aning om vad Hitler hade för planer detta år 1936. Men Zarah borde kanske ha fattat detta med sin hushållsskola från Karlstad som enda kunskapskälla? Zarah Leander sa själv i en TV-intervju efter kriget att inte ens den tyska generalen Rommel hade en aning om vad nazisterna gjorde mot judarna och andra offer för förintelsen.”
 
 
 
Fascinerande nog (åtminstone för min del som fortfarande menar att vi vet för lite om den svenska extremhögerns historia) har en journalist på Värmlands Folkblad samtidigt påmint om att Leander tydligen var vän med Karlstads nazistiske polischef Albert Nelson som bl a var ökänd för att han registrerade om de som var brottsmisstänkta i dennes domvärjo hade judisk bakgrund:
 
 
 
”Familjen umgicks som sagt i societetskretsar. I dessa kretsar fanns bland andra stadsfiskalen och polischefen Albert Nelson. Klädd i en specialsydd uniform med guldknappar och slängkappa red han omkring i staden på sin vita häst. Alla visste vem han var och att han brukade delta i nazistiska möten. Många var upprörda över hans engagemang. Det var ett allmänt samtalsämne, det framgår av tidningsartiklar. Folk demonstrerade utanför möteslokaler där han medverkade och de med insyn i polisrapporter reagerade mot att Nelson, utan minsta anledning, kunde notera om den gripne var av judisk börd… Zarah kände Albert Nelson. De var goda vänner. Så goda att hon bad Albert bli hennes ombud när hon ville skiljas från Nils Leander och det uppstod strid om såväl bodelningen som vårdnaden av barnen… I breven till Albert kallar hon honom ”Kära farbror” och undertecknar med endast sitt förnamn eller ibland ”Tillgivna Zarah”.”
 
 
 
Dessutom påminner Värmlands Folkblad om att Nelson var vän med Walter Hülphers, d v s författaren som tillhörde den s k Rackengruppen i Arvika och var frivillig i Svenska brigaden i Finska inbördeskriget (han deltog bl a i det avgörande och blodiga slaget om Tammerfors 1918 och skrev dessutom Svenska brigadens marsch ”Framåt, framåt till evig ära” som bl a innehåller en strof som uppmanar till att ”med dödens lie ge tillbaka”) och som liksom Nelson var medlem i Birger Furugårds nazistparti.
 
 
 
Dessutom tillägger jag gärna att Leanders man kapellmästare Arne Hülphers (OBS: han var ej son till Walter Hülphers) var medlem i fascistiska Svensk opposition och prenumerant på pro-nazityska Dagsposten och att Walter Hülphers andre son direktör Torsten Hülphers (Malmö strumpfabrik) var medlem i pro-nazityska Riksföreningen Sverige-Tyskland och vilket f ö också Walter Hülphers fru Flora var, d v s Arnes och Torstens mor.
 
 
 
I Karlstad och i Värmland har extremhögern sannerligen alltid varit en ”family business” – det är i varje fall en sak som är säker efter att ha tagit del av debatten om Zarah Leander och den svenska extremhögern.

19780371_10154847090820847_5873982248672583705_o.jpg

Arne Hülphers som också han liksom Leander var populär i Tyskland och tillhörde en av de svenska musiker som fortsatte att turnera i Tyskland även efter 1933 var för övrigt gift med Greta Wassberg innan han gifte sig med Zarah Leander (som han också är begravd tillsammans med på Vikbolandet utanför Norrköping i närheten av Zarah Leandermuseet och parets herrgård Lönö som Leander kunde köpa tack vare det generösa ”apanage” som dr Goebbels hade tilldelat denna): Även Greta Wassberg som bl a är känd för sånger som ”Kan du vissla Johanna?” och ”Två solröda segel” och för att ha varit med i filmer som ”Swing it magistern!” var medlem i fascistiska Svensk opposition och turnerade i Nazi-Tyskland.